Voor Korpschef Serge Muyters : Een lijst van misdrijven door François Leemans

police-child-1167101_640

Korpschef Serge Muyters
Belgische Federale Politie Anwerpen
Regiokantoor Oudaan
Oudaan 5
2000 Antwerpen
@LPAntwerpen

serge muyters

brief muyters_edited (1)Ik heb de eer om een brief te sturen met een lijst met misdaden die zouden zijn gepleegd door de heer François Leemans, een Antwerpenaar.   Graag wil ik uw aandacht vestigen op een affaire in Thailand in die lijst van pedofilie en mensenhandel waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Ik heb de eer om met u een brief te delen aan Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde van België, van 21 juni 2017, waarin ik de details van de Aurum Helix Group uiteenzet en een overzicht van onze multidimensionale portefeuille van innovatieve projecten met een totale waarde van meer dan $15 biljoen en $865 miljard.   

Onze portefeuille is gebaseerd op onze visie op het Aurum Helix systeem. Voor meer details over onze portefeuille nodig ik u van harte uit om onze brief aan de belegger te lezen.  Ik hoop dat ook u zich zult laten inspireren door ons bedrijf, voor uw land en uw mensen.

We transformeren gemeenschappen door een ecosysteem te bouwen rond elk van onze multidimensionale innovatiecentra waar we producten en diensten creëren met lokale middelen, op de meest bevredigende manier voor de lokale en internationale klanten. Ons doel is om ondernemers en bedrijven te produceren als leveranciers van toekomstige banen om de gemeenschap te ondersteunen, in overleg met lokale overheden via publiek-private partnerschappen.

De herhaalde financiële crises die de wereld de afgelopen zestig jaar heeft meegemaakt, vereisen onderzoeken om de oorzaken ervan te begrijpen, en om er lering uit te trekken. Dat is bijvoorbeeld het doel van ons programma “Van Mawazine tot Panama Papers“.  

Bovenal houden we de evolutie van bedrijven in de gaten en rapporteren we bedreigingen voor hun stabiliteit.  Zo heb ik bijvoorbeeld een situatie op de telecommunicatiemarkt in België gemeld aan het Franse bedrijf Orange SA.    

 

We bieden tools en methoden voor duurzame groei door ondernemers in onze gespecialiseerde laboratoria op te leiden voor een nauwkeurige controle van hun activiteiten op een multidimensionale manier, tenminste om de risico’s te voorspellen voordat ze zich voordoen. Onze bekendste methode is DNA–Business-Finance.

Door deze visie en cultuur uit te breiden naar de rest van de samenleving zullen overheden en centrale banken worden uitgenodigd om naast het BBP (bruto binnenlands product) ook de multidimensionale groei te meten met iets anders.   Het BBP weerspiegelt een totaal voor alle sectoren, maar echter zonder het meten van de banden tussen de sectoren en zonder het meten van de immateriële rijkdom, die vaak overvloediger is dan de monetaire welvaart, met name in een multiculturele omgeving en in een geglobaliseerde economie.
Transformatie begint met het structureren van de geest van het kind voor de rijkdom, de gezondheid en de welvaart te begrijpen, en met technische oplossingen zoals Twitter voor Kinderen, die ons helpen bij het vormgeven van de ethiek om in de toekomst de best mogelijke relaties te hebben.  Om sterke toekomstige allianties op te bouwen, is samenwerking de houding waarop wij aandringen, ook via online spelletjes die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.

Voor jongeren ontwerpen we onderwijssystemen om een personeelsbestand voor te bereiden dat is afgestemd op innovaties.   In onze VAS (Value Added Skills) Training Centers (VAS), onderzoeken we welke regels collectieve successen garanderen, welke regels collectieve mislukking veroorzaken, en hoe we moeten omgaan met de oneerlijke concurrentie.  Teamwerk dat verder gaat dan ras, religie en kleur is essentieel om een innovatie overal tot bloei te laten komen.

Voor jonge ondernemers bieden wij Wealth Design  cursussen aan, waarin wij helpen om de verkeerde overtuigingen te vervangen met feitelijke kennis van marktregels en groei, en hoe zij de tegenstander op basis van de feiten kunnen herkennen.   Op deze manier zal de vakkundige ondernemer weten hoe hij de oorzaak kan achterhalen van zijn bedrijfsverliezen en ze op voorhand te voorzien en te beletten, vooral wanneer hij geconfronteerd is met stagnatie.

Ons doel is om alle mensen in dienst te nemen die winst kunnen genereren met de talenten, met de cultuur en met de lokale beschaving die op natuurlijke wijze gestimuleerd worden door de trots van de mensen.  Individuen in een gemeenschap zullen zichzelf herkennen in de resultaten en met tevredenheid kunnen zeggen “Dat ben ik”.

Door te plannen om commentaar te horen als “wij hebben dit geproduceerd”, plaatsen we ons in het centrum van een markt waarvan we de diepste verwachtingen begrijpen.  Vanuit deze aanpak is onze Multiculturele Kamer van Koophandel een aanbieder van capaciteit voor wereldwijde netwerkactiviteiten.

 

Wij garanderen ook dat de gemeenschap actief deelneemt in de fondsen en de banken door de participatieve financiering.  Door ons systeem geven we de mensen de zekerheid dat ze hun toekomst in hun eigen handen hebben.

Samen kunnen we de capaciteit van uw organisatie opschalen naar markten wereldwijd, met behulp van de nieuwe benaderingen en via ons multicultureel netwerk, zonder bijkomstige kosten van vastgoed voor uw bedrijf.  Ons netwerk van multidimensionale en multiculturele incubators is ook beschikbaar voor België.   

Zo willen we de  samenlevingen die geplaagd zijn door tientallen jaren van onderdrukking, conflict en ellende veranderen in gelukkige, gezonde en welvarende volkeren.  Lees ons waardencharter en ontdek onze multiculturele oplossingen voor uw bedrijf, alstublieft, Excellentie Roger Kesteloot

 
Volgens de Atlantic Council produceert België de meeste jihadisten ter wereld, meer dan Syrië, Irak, Libië, Afghanistan en Irak. Het Aurum Helix-initiatief is een antwoord op deze trend en toont enerzijds de economische meerwaarde van de multiculturele diversiteit en anderzijds de aandacht voor inkomstengeneratie, in plaats van de georganiseerde misdaad.

Op deze manier keren we het lot van een radicale islamitische militant langzaam terug naar een zeer dynamische koopman en vredestichter die toegewijd is aan waardig werk voor de hele mensheid. We gebruiken precies dezelfde krachten voor de productiviteit als die achter het gewelddadige jihadisme, maar we richten de geest op een ander en veel beter resultaat voor de samenleving als geheel.  We helpen mensen te evolueren van “dit ben ik niet” (ik ben niet een beest) naar “dit ben ik” (ik ben een mens).

Om dit te bereiken hebben we gedacht aan het creëren van de Diamond Life Tower in Antwerpen, voor diegenen die geen genoegen nemen met middelmatigheid, want dat is juist de oorzaak van radicalisme.  

Het radicale islamisme is gebaseerd op een geïdealiseerde versie van de islam.  Wanneer een ideaal een individu duwt in een richting waarin hij of zij zichzelf gaat isoleren en zelfs zijn eigen staat als Islamitische Staat gaat uitroepen, is het onderliggende geloof het separatisme en dus negatief naar islamitische normen.  De islam bevordert tolerantie, coëxistentie en eenheid.

 

Aangezien de Islam perfectionisme vereist in het naleven van de regels, proberen we dit te belichamen door middel van onze Diamond Life Tower programma’ s.  De opbouw van de samenleving vervangt het verlangen om deze te vernietigen, zoals we hebben gezien bij de aanslagen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Syrië, Noorwegen, Irak, Afghanistan, Algerije, Iran, Nigeria en Mali, Egypte, Burkina Faso, Thailand, de Filippijnen, China, Rusland, Birma, Turkije, Libanon, Palestina, Israël, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Korea en natuurlijk België.

Dit was niet te wijten aan de Islam, maar aan de toekomstige belangen voor een gewetenloos toerisme, waar sommige overblijfselen van het voorafgaande terroristische regime na de gewapende strijd zullen blijven bestaan, zoals mensenhandel, de handel in de drugs en de valse paspoorten en visas, alcoholmisbruik en pedofilie, die plotseling vaker zullen voorkomen in die gebieden, terwijl dat nooit eerder het geval was.

Het is als kolonialisme dat diende om een bepaalde cultuur tot stand te brengen met een bestuur dat ook na de onafhankelijkheid bleef verder bestaan.  Door overal in de wereld waar er gewapende conflicten zijn, dezelfde problemen te veroorzaken, kunnen de initiatiefnemers van de wan-cultuur hun gedrag in uw land rechtvaardigen, door mensen te laten geloven dat “het normaal is” omdat “het overal zo is”.  Zo werden HIV, de retrovirale behandelingen, kanker, Alzheimer, autisme, SDR (Special Drawing Right – een munt van het IMF), CFA (een frank uit de Franse gemeenschap van Afrika) en terrorisme uiteindelijk ook als “normaal” beschouwd en geaccepteerd. Zo werd het afvallige toerisme bewerkstelligd in het verleden.

 

We bevinden ons in het multidimensionale tijdperk.  De Diamond Life Tower is precies een toerisme project voor de ontwikkeling van een gezonde levensstijl en het stimuleren van de lokale diamanthandel in Antwerpen door het verbeteren van de relaties met de producenten van dit soort pracht en praal.  Om deze betrekkingen te verbeteren, nodigen wij alle landen van de wereld uit om overeenstemming te bereiken over de normen voor alle aspecten van de internationale handel in het toerisme.  

Voor meer informatie over de doelstellingen van Diamond Life Tower verwijzen wij u naar de betreffende nieuwsbrief.  Onze programma’s zijn ontworpen om de krachtige energie te rationaliseren in de richting van creativiteit om goud en diamant te verdienen en te winnen, en verder te gaan in de ontwikkeling en tegelijk de mislukkingen op de weg op een gezonde manier te accepteren.  We streven dus naar economische groei.

 
Ik verwerf momenteel fondsen op voor de oprichting van Center for Moroccan International Alliances (Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties – CMIA) en voor een herenhuis in Antwerpen waar we onmiddellijk willen beginnen met een uitgebreid wereldwijd onderzoeksprogramma getiteld “Van Mawazine tot Panama Papers“, en met een publiek-private samenwerking met de universiteiten om het boek Allah Ghaleb te produceren dat de twee wereldoorlogen vanuit een multidimensionaal perspectief onderzoekt,  om de mentaliteit en het bedrijfsleven van de Vijand te identificeren.  

We hebben het herenhuis nodig om toeristische trainingsprogramma’s met betrekking tot de Diamond Life Tower te organiseren en om ook om de verdere fondsenwerving te organiseren.  De meeste details vindt u terug in de brief aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI van Marokko.  Voor meer informatie over het herenhuis, zie deze pagina.

De prijs van het herenhuis is 1 350 000 euro (één miljoen driehonderdvijftigduizend euro). Het huidige totale budget voor de bevordering van publieke en private partnerschappen met de universiteiten en om het boek Allah Ghaleb te produceren en het budget om “Van Mawazine tot Panama Papers” te beginnen is 780.000 euro (zevenhonderd tachtigduizend).    
Ik heb de eer een intentieverklaring (memorandum of understanding) bij te voegen.  Elke donatie, groot of klein, vanaf 5 (vijf) euro brengt ons dichter bij ons doel om gewelddadig islamitisch extremisme uit te roeien.  U kunt de donatie online doen of rechtstreeks betalen op de volgende bankrekening op mijn naam Naima Mouali: IBAN BE08 0003 5445 8713.   

Gelieve “Herenhuis Diamond Life” te vermelden. U ontvangt een pro forma brief ter bevestiging van het bedrag en een verklaring voor de belastingautoriteiten van de Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties (CMIA) zodra deze is opgericht (3 tot 7 werkdagen).

Wij beloven u om de naam van uw bedrijf zichtbaar te maken voor elke immigrant en we  herinneren hem of haar eraan dat zijn persoonlijke ontwikkeling en welzijn worden verzorgd dankzij de bijdragen van uw organisatie, uw land, uw volk, zodat ze nooit iemand in dat land zullen aanvallen.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw hulp, voor de aandacht die u aan mijn verzoek zult besteden en voor uw kostbare tijd.

Met de meeste hoogachting,

my signature

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
Former Projects Controller at Deloitte & Touche
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 32 465 40 15 98
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers and @nahemamine
http://allahghaleb.wixsite.com/united-chambers

Advertisements

Is This Mokles Girgis Who is Wanted in the USA?

His Excellency Donald Trump

The President of the United States

1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA

Dear Donald Trump_address

Reveal Magazine reported that Mr Girgis was sought in the USA. Here is the reportage.

With reference to my research on His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation in Brussels, I have the honor to announce that I found Mokles Girgis mentioned in a Belgian enterprise database :

grigis

Mr Girgis is among the board of managers of His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation, or the administrators – if you like – of the fund in Brussels. (Click on the extract above or on this link to access the full file).

That is the only official document of His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation where I found the name of Mokles Girgis. He is not mentioned in any other document.

I am preparing a letter to Their Majesties the King and Queen of Belgium with the latest information and with all my findings concerning the His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation, which someone is using for imputing all his crimes on the Muslims.

I was unable to learn more on the origin of the funds of the His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation given that they never submitted any balance sheet to the National Bank of Belgium.

The link between the ultimate Mafioso and the foundation or the association is not obvious but it should be terrorism financing provided that the man who I met at the foundation was Salah Abdeslam the Enemy N°1 in Europe, who participated to the Paris bombing. He might have been instructed by the hidden Mafioso to throw me out of the club on the second day of my visit.

So far only the direct link to Belgium has been established, which is the link between the real estate scam in Beverly Hills which targeted you.

Mr Mokles Girgis might be just one person of a mafia and / or acting on behalf of a criminal organization, possibly in Belgium or elsewhere.   I am suspecting the Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco which is headed by Mr Lucien Leuwenkroon who finances the international terrorism including in Northern Ireland.

I am still researching the direct links between the the Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco and the Prince Jamal Foundation which are become more precise, and which will be published at 2 PM CET on 4 May 2018.

Naima Mouali

President of United Chambers and Innovation Consultant

Founder of Anaccell Corporation

e-mail : unitedchambers@firemail.de

Phone:+ 1 541 366 4478

WhatsApp + 32 465 40 15 98

Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Briefing for the King of Morocco About an Innovative Peace Process for the Middle East

square-3084631_1280

Original in French, posted on 21 January  2018.  This is a translation in English

 

Beloved Majesty King Mohammed VI,

Best wishes for 2018 to everyone in the Royal Family of Morocco and Aid Nabawi Said

Allow me, Majesty, to present herewith Halal Village, a concept to diversify tourism on which Morocco depends more than 80%.

Halal Village strives for excellence in Halal and business tourism.   It is no longer just a question of accommodating people, but entire companies that want to be present in the international markets.  This is the basic idea behind the network of multicultural or multidimensional innovation centres.

A decade ago I was inspired by the concept of Halal.  I shared my strategies with the Islamic Development Bank in Jeddah, Saudi Arabia.

Today I am very much inspired by Palestine, by the question of Jerusalem and by the security for everyone, including the Jews.  Building a Halal Village could be a solution for Peace in this region.

Last December, following the American provocation and their embassy in Jerusalem, I wrote a letter to His Excellency Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, to find another name worthy of Jerusalem for his country.  I asked him to nominate a Jewish leader for our Moroccan Association for International Alliances.  In the same letter, I also wondered about the “Israel bond” that is issued in the United States and not in the Hebrew state.

This week, I have asked the President of Palestine, His Excellency Mahmoud Abbas and the Prime Minister of Palestine, His Excellency Rami Hamdallah more than ever, to stop recognising the Shekel, the Israeli currency that probably has European roots, and to ban it on their territory.  I fear that Palestine has subsidized the colonization of their country through the use of the shekel.  I recommended a currency like the Bitcoin as a great way out.

Several countries, such as Venezuela, are moving in this new direction.  For a better coordination, I propose to found the International Association for Crypto-Currencies.

I have also submitted a set of economic projects to support the future Palestinian currency, such as agricultural projects, renewable energy, airports, water dams and canals, and of course the Halal Village which requires a lot of land, as there is a lot of land available there.

I also invite Palestine to participate in the Diamond Life Tower project to strengthen cooperation with the Jewish people at home, but especially where peace is possible, as in Antwerp.

Let me also show you my last letter, the for Qatar Airways with Halal Village put in perspective.

Please accept Your Majesty King Mohammed VI the expression of my respectful greetings.

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Bail Out Letter in Favor of Prince Alwaleed

Beloved Crown Prince Mohammad Bin Salman

(Click to see handwritten letter)

Enclosed you will find a letter a decharge and in favor of a release from prison of His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, the Executive Chairman of the Kingdom Holding Company and the Alwaleed Philanthropies who was arrested in November 2017, and who is currently in detention in Riyadh. He is held responsible for corruption, says the press. Herewith, I would like to assert that the investigators take into account the fact that unless someone tells His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal that as the Chairman of a holding and a charity, to pay attention to certain individuals who might not be working in the interest of his company or in his favor. I am pinpointing the Kingdom Foundation’s ties to the United Nations Organization through the humanitarian aid. Both organizations are similar financial instruments. I am a witness that instead of working together with the Kingdom Foundation, the Office for the Coordination of Humanitarian Aid (OCHA) was unfortunately competing fiercely against the Kingdom Foundation for projects the that I sent to the Kingdom Foundation, and indirectly they are competing for the funds from all the governments in the world against the foundation. In the attached letter, I outline in detail my personal experience with a funding application which I submitted to the Kingdom Foundation in 2007, for Digital Unity and for building a network of Centers for Excellence in Diversity Competence and Globalization aiming at improving the image of the Muslims, particularly in Europe. The Kingdom Foundation’s staff rejected it in an unfriendly way which continues to torment my spirit today, and they suggested to forward my proposal to OCHA. The Managing Director of the Kingdom Foundation was Miss Muna AbuSulayman. She was also the U.N. Ambassador of Goodwill, and she created a conflict of interest regarding my funding proposal. A few months after I sent my proposal, I found my projects being copied by infoDev, the technology arm of the World Bank, by the UNAOC and by Google for attracting billions of US dollars from the governments and from the NASDAQ and the NYSE, just to name a few examples. Is this the philanthropy of His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal or the philanthropy of Miss AbuSulayman, according to you, Your Royal Highness ? Given that he is the “Executive” Chairman and considered by the law at the responsible person for everything which the Kingdom Foundation does, I advised His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal about the dangers in his company and I have requested to audit the Kingdom Foundation thoroughly to understand why they stopped the funding procedure for my proposals, if my projects were good enough for OCHA.. I have the honor to supply my audit report based on the correspondence with the foundation. The investigators of the Crown may have overlooked this gigantic corruption case. My aim is to help direct the searches towards other employees of the Kingdom Holding Company who might have left the company already, after having accumulated sufficient corruption money to cover more than a lifetime. Allow me to renew the same request for an audit with Your Royal Highness Crown Prince Mohammad bin Salman, and to have at least Miss Muna AbuSulayman interrogated on her conflicting role with the United Nations. With the evidence at hand in his favor, is it possible in the meantime, to immediately release from prison His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud ? I have just sent the same proposal to the Alwaleed Philanthropies, where he is needed for taking the final decision. I thank you greatly, Beloved Crown Prince Mohammad Bin Salman, for your kind attention and for your cooperation. Naima Mouali

To President Trump: Lehman Brothers Collapse Revisited. Support Our Inquiry

Click to download Pdf version

SUMMARY :

Happy thanksgiving

I have a detailed electronic letter for His Excellency President Donald Trump of the United States here @UnitedChamber, entitled “Lehman Brothers lent money to European Hotel Ventures Belgium, which evolved to the actual NH Hoteles“. The related fraudful competition in the hospitality sector calls for a revision of the Bretton Woods Agreement, this time to prevent collapse of banks and according to Disney standards.

For once the Muslims can’t be blamed. The collapse of Lehman Brother might have been caused by the owners of Islamic State who use the Muslims for hiding all their crimes.

Naima Mouali