Voor Korpschef Serge Muyters : Een lijst van misdrijven door François Leemans

police-child-1167101_640

Korpschef Serge Muyters
Belgische Federale Politie Anwerpen
Regiokantoor Oudaan
Oudaan 5
2000 Antwerpen
@LPAntwerpen

serge muyters

brief muyters_edited (1)Ik heb de eer om een brief te sturen met een lijst met misdaden die zouden zijn gepleegd door de heer François Leemans, een Antwerpenaar.   Graag wil ik uw aandacht vestigen op een affaire in Thailand in die lijst van pedofilie en mensenhandel waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Ik heb de eer om met u een brief te delen aan Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde van België, van 21 juni 2017, waarin ik de details van de Aurum Helix Group uiteenzet en een overzicht van onze multidimensionale portefeuille van innovatieve projecten met een totale waarde van meer dan $15 biljoen en $865 miljard.   

Onze portefeuille is gebaseerd op onze visie op het Aurum Helix systeem. Voor meer details over onze portefeuille nodig ik u van harte uit om onze brief aan de belegger te lezen.  Ik hoop dat ook u zich zult laten inspireren door ons bedrijf, voor uw land en uw mensen.

We transformeren gemeenschappen door een ecosysteem te bouwen rond elk van onze multidimensionale innovatiecentra waar we producten en diensten creëren met lokale middelen, op de meest bevredigende manier voor de lokale en internationale klanten. Ons doel is om ondernemers en bedrijven te produceren als leveranciers van toekomstige banen om de gemeenschap te ondersteunen, in overleg met lokale overheden via publiek-private partnerschappen.

De herhaalde financiële crises die de wereld de afgelopen zestig jaar heeft meegemaakt, vereisen onderzoeken om de oorzaken ervan te begrijpen, en om er lering uit te trekken. Dat is bijvoorbeeld het doel van ons programma “Van Mawazine tot Panama Papers“.  

Bovenal houden we de evolutie van bedrijven in de gaten en rapporteren we bedreigingen voor hun stabiliteit.  Zo heb ik bijvoorbeeld een situatie op de telecommunicatiemarkt in België gemeld aan het Franse bedrijf Orange SA.    

 

We bieden tools en methoden voor duurzame groei door ondernemers in onze gespecialiseerde laboratoria op te leiden voor een nauwkeurige controle van hun activiteiten op een multidimensionale manier, tenminste om de risico’s te voorspellen voordat ze zich voordoen. Onze bekendste methode is DNA–Business-Finance.

Door deze visie en cultuur uit te breiden naar de rest van de samenleving zullen overheden en centrale banken worden uitgenodigd om naast het BBP (bruto binnenlands product) ook de multidimensionale groei te meten met iets anders.   Het BBP weerspiegelt een totaal voor alle sectoren, maar echter zonder het meten van de banden tussen de sectoren en zonder het meten van de immateriële rijkdom, die vaak overvloediger is dan de monetaire welvaart, met name in een multiculturele omgeving en in een geglobaliseerde economie.
Transformatie begint met het structureren van de geest van het kind voor de rijkdom, de gezondheid en de welvaart te begrijpen, en met technische oplossingen zoals Twitter voor Kinderen, die ons helpen bij het vormgeven van de ethiek om in de toekomst de best mogelijke relaties te hebben.  Om sterke toekomstige allianties op te bouwen, is samenwerking de houding waarop wij aandringen, ook via online spelletjes die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.

Voor jongeren ontwerpen we onderwijssystemen om een personeelsbestand voor te bereiden dat is afgestemd op innovaties.   In onze VAS (Value Added Skills) Training Centers (VAS), onderzoeken we welke regels collectieve successen garanderen, welke regels collectieve mislukking veroorzaken, en hoe we moeten omgaan met de oneerlijke concurrentie.  Teamwerk dat verder gaat dan ras, religie en kleur is essentieel om een innovatie overal tot bloei te laten komen.

Voor jonge ondernemers bieden wij Wealth Design  cursussen aan, waarin wij helpen om de verkeerde overtuigingen te vervangen met feitelijke kennis van marktregels en groei, en hoe zij de tegenstander op basis van de feiten kunnen herkennen.   Op deze manier zal de vakkundige ondernemer weten hoe hij de oorzaak kan achterhalen van zijn bedrijfsverliezen en ze op voorhand te voorzien en te beletten, vooral wanneer hij geconfronteerd is met stagnatie.

Ons doel is om alle mensen in dienst te nemen die winst kunnen genereren met de talenten, met de cultuur en met de lokale beschaving die op natuurlijke wijze gestimuleerd worden door de trots van de mensen.  Individuen in een gemeenschap zullen zichzelf herkennen in de resultaten en met tevredenheid kunnen zeggen “Dat ben ik”.

Door te plannen om commentaar te horen als “wij hebben dit geproduceerd”, plaatsen we ons in het centrum van een markt waarvan we de diepste verwachtingen begrijpen.  Vanuit deze aanpak is onze Multiculturele Kamer van Koophandel een aanbieder van capaciteit voor wereldwijde netwerkactiviteiten.

 

Wij garanderen ook dat de gemeenschap actief deelneemt in de fondsen en de banken door de participatieve financiering.  Door ons systeem geven we de mensen de zekerheid dat ze hun toekomst in hun eigen handen hebben.

Samen kunnen we de capaciteit van uw organisatie opschalen naar markten wereldwijd, met behulp van de nieuwe benaderingen en via ons multicultureel netwerk, zonder bijkomstige kosten van vastgoed voor uw bedrijf.  Ons netwerk van multidimensionale en multiculturele incubators is ook beschikbaar voor België.   

Zo willen we de  samenlevingen die geplaagd zijn door tientallen jaren van onderdrukking, conflict en ellende veranderen in gelukkige, gezonde en welvarende volkeren.  Lees ons waardencharter en ontdek onze multiculturele oplossingen voor uw bedrijf, alstublieft, Excellentie Roger Kesteloot

 
Volgens de Atlantic Council produceert België de meeste jihadisten ter wereld, meer dan Syrië, Irak, Libië, Afghanistan en Irak. Het Aurum Helix-initiatief is een antwoord op deze trend en toont enerzijds de economische meerwaarde van de multiculturele diversiteit en anderzijds de aandacht voor inkomstengeneratie, in plaats van de georganiseerde misdaad.

Op deze manier keren we het lot van een radicale islamitische militant langzaam terug naar een zeer dynamische koopman en vredestichter die toegewijd is aan waardig werk voor de hele mensheid. We gebruiken precies dezelfde krachten voor de productiviteit als die achter het gewelddadige jihadisme, maar we richten de geest op een ander en veel beter resultaat voor de samenleving als geheel.  We helpen mensen te evolueren van “dit ben ik niet” (ik ben niet een beest) naar “dit ben ik” (ik ben een mens).

Om dit te bereiken hebben we gedacht aan het creëren van de Diamond Life Tower in Antwerpen, voor diegenen die geen genoegen nemen met middelmatigheid, want dat is juist de oorzaak van radicalisme.  

Het radicale islamisme is gebaseerd op een geïdealiseerde versie van de islam.  Wanneer een ideaal een individu duwt in een richting waarin hij of zij zichzelf gaat isoleren en zelfs zijn eigen staat als Islamitische Staat gaat uitroepen, is het onderliggende geloof het separatisme en dus negatief naar islamitische normen.  De islam bevordert tolerantie, coëxistentie en eenheid.

 

Aangezien de Islam perfectionisme vereist in het naleven van de regels, proberen we dit te belichamen door middel van onze Diamond Life Tower programma’ s.  De opbouw van de samenleving vervangt het verlangen om deze te vernietigen, zoals we hebben gezien bij de aanslagen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Syrië, Noorwegen, Irak, Afghanistan, Algerije, Iran, Nigeria en Mali, Egypte, Burkina Faso, Thailand, de Filippijnen, China, Rusland, Birma, Turkije, Libanon, Palestina, Israël, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Korea en natuurlijk België.

Dit was niet te wijten aan de Islam, maar aan de toekomstige belangen voor een gewetenloos toerisme, waar sommige overblijfselen van het voorafgaande terroristische regime na de gewapende strijd zullen blijven bestaan, zoals mensenhandel, de handel in de drugs en de valse paspoorten en visas, alcoholmisbruik en pedofilie, die plotseling vaker zullen voorkomen in die gebieden, terwijl dat nooit eerder het geval was.

Het is als kolonialisme dat diende om een bepaalde cultuur tot stand te brengen met een bestuur dat ook na de onafhankelijkheid bleef verder bestaan.  Door overal in de wereld waar er gewapende conflicten zijn, dezelfde problemen te veroorzaken, kunnen de initiatiefnemers van de wan-cultuur hun gedrag in uw land rechtvaardigen, door mensen te laten geloven dat “het normaal is” omdat “het overal zo is”.  Zo werden HIV, de retrovirale behandelingen, kanker, Alzheimer, autisme, SDR (Special Drawing Right – een munt van het IMF), CFA (een frank uit de Franse gemeenschap van Afrika) en terrorisme uiteindelijk ook als “normaal” beschouwd en geaccepteerd. Zo werd het afvallige toerisme bewerkstelligd in het verleden.

 

We bevinden ons in het multidimensionale tijdperk.  De Diamond Life Tower is precies een toerisme project voor de ontwikkeling van een gezonde levensstijl en het stimuleren van de lokale diamanthandel in Antwerpen door het verbeteren van de relaties met de producenten van dit soort pracht en praal.  Om deze betrekkingen te verbeteren, nodigen wij alle landen van de wereld uit om overeenstemming te bereiken over de normen voor alle aspecten van de internationale handel in het toerisme.  

Voor meer informatie over de doelstellingen van Diamond Life Tower verwijzen wij u naar de betreffende nieuwsbrief.  Onze programma’s zijn ontworpen om de krachtige energie te rationaliseren in de richting van creativiteit om goud en diamant te verdienen en te winnen, en verder te gaan in de ontwikkeling en tegelijk de mislukkingen op de weg op een gezonde manier te accepteren.  We streven dus naar economische groei.

 
Ik verwerf momenteel fondsen op voor de oprichting van Center for Moroccan International Alliances (Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties – CMIA) en voor een herenhuis in Antwerpen waar we onmiddellijk willen beginnen met een uitgebreid wereldwijd onderzoeksprogramma getiteld “Van Mawazine tot Panama Papers“, en met een publiek-private samenwerking met de universiteiten om het boek Allah Ghaleb te produceren dat de twee wereldoorlogen vanuit een multidimensionaal perspectief onderzoekt,  om de mentaliteit en het bedrijfsleven van de Vijand te identificeren.  

We hebben het herenhuis nodig om toeristische trainingsprogramma’s met betrekking tot de Diamond Life Tower te organiseren en om ook om de verdere fondsenwerving te organiseren.  De meeste details vindt u terug in de brief aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI van Marokko.  Voor meer informatie over het herenhuis, zie deze pagina.

De prijs van het herenhuis is 1 350 000 euro (één miljoen driehonderdvijftigduizend euro). Het huidige totale budget voor de bevordering van publieke en private partnerschappen met de universiteiten en om het boek Allah Ghaleb te produceren en het budget om “Van Mawazine tot Panama Papers” te beginnen is 780.000 euro (zevenhonderd tachtigduizend).    
Ik heb de eer een intentieverklaring (memorandum of understanding) bij te voegen.  Elke donatie, groot of klein, vanaf 5 (vijf) euro brengt ons dichter bij ons doel om gewelddadig islamitisch extremisme uit te roeien.  U kunt de donatie online doen of rechtstreeks betalen op de volgende bankrekening op mijn naam Naima Mouali: IBAN BE08 0003 5445 8713.   

Gelieve “Herenhuis Diamond Life” te vermelden. U ontvangt een pro forma brief ter bevestiging van het bedrag en een verklaring voor de belastingautoriteiten van de Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties (CMIA) zodra deze is opgericht (3 tot 7 werkdagen).

Wij beloven u om de naam van uw bedrijf zichtbaar te maken voor elke immigrant en we  herinneren hem of haar eraan dat zijn persoonlijke ontwikkeling en welzijn worden verzorgd dankzij de bijdragen van uw organisatie, uw land, uw volk, zodat ze nooit iemand in dat land zullen aanvallen.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw hulp, voor de aandacht die u aan mijn verzoek zult besteden en voor uw kostbare tijd.

Met de meeste hoogachting,

my signature

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
Former Projects Controller at Deloitte & Touche
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 32 465 40 15 98
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers and @nahemamine
http://allahghaleb.wixsite.com/united-chambers

Advertisements

“Keep IT Right” in Helsinki 2001

To the attention of
President Sauli Niinistö
The Office of the President of the Republic of Finland,
Mariankatu 2, 00170 Helsinki, Finland

 

lens_processed_180716143218831-1[1]

Further below you will find me in making gestures in a picture.  That was at the “Keep IT (Information Technology) Right” conference in Helsinki on 13, 14 and 15 June 2001, at the Scandic Grand Marina Hotel.  You will see me sitting next to Richard Sitruk, the Vice-President of ETIS, a Brussels-based telecom association.

I opened the conference with a 15-minutes presentation about the challenges in the IT organization.  The presentation was inspired on the IT management challenges at KPN-Orange, a mobile telecom operator in Brussels   I have highlighted in that presentation the power struggles between the departments which depend on the IT services, such as the Customer Care department, the Network Engineering department, the Marketing department, and the Finance and Accounting department who all need data from the IT department for doing their jobs right.   My exposition was on how certain individuals were making hostages of the other departments and misusing the power of IT for gaining control over the whole mobile company.

Given that I didn’t mention in the presentation the name of the company that I was talking about, all the executives of the telecom companies which were present asked me if I was talking about theirs.  The problem was general and the description was so concrete that everybody recognized the condition.

The ETIS organization in Brussels might still have recordings and a copy of the presentation.  I unfortunately do not dispose of the text and the presentation any more.  I lost everything during an aggressive eviction from the apartment in which I was living, which was in Zaventem, at the end of 2014.

Allow me to share an extract of the newsletter which I kept, and which you find further below.

 

In that period I produced and sent to myself the document ‘Growing Together – A Plan for Digital Unity‘.  I filed it on 20 March 2002. It was undoubtedly used for luring Morocco immediately into huge investments (most likely loans from the International Monetary Fund / World Bank) to buy the UMTS technology (4G mobile communications).   

growing togetjer

It has only made mobile communications in Morocco expensive for the population which at that moment did not need UMTS, as 50 % was illiterate.  The market that can help repay the loans for this type of network is still not there, given the corrupted tourism industry which makes a foreign mafia make money instead of the government and the people of Morocco.  Only, the foreign mafia needed a better management of the crimes such as the prostitution and the drugs, and perhaps a telecom network of their own.

Morocco must set up a committee of inquiry to examine the whole UMTS case from the perspective of corruption and prosecute the responsible people.   

 

The mafia knew about my plans since 1999, because I had been discussing Digital Unity with Rodney Standring a Deputy Director of DG External Relations at the European Commission.  Mr Standring was in that period also the internship supervisor of His Majesty King Mohammed VI of Morocco, then the Crown Prince of Morocco, who was doing internships with the European Union.  

Mr Rodney Standring and I talked a lot about UMTS and GPRS, but the intention of my Growing Together project was not on such a large scale.  I have other copyright infringement cases in which the mafia has blown up projects so big, to attract large sums of money, but in order to sell an idea and to justify its usefulness, one needs applications.  They get these from the foreigners or from the downtrodden immigrants like myself. I was spied on at home (I think by phone) as well as at work by my boss Fons Nuyts (KPN-Orange (Base)), who got a boat after he fired me.  This gave the mafia a headstart in the projects.

 

Immediately after my resignation, I filed a complaint with the court through the law firm Moureau – Jourdan – Hubain.  My lawyer is Mireille Jourdan. She has the complete file. I have also written to the Ministry of Labour to investigate racist harassment at Base.  At that time Mrs. Laurette Onckelinx was the Minister of Employment and Equal Opportunities. They didn’t find anything, as usual… because they never want to investigate anything when people make a complaint.   They first joined the mafia because I was “just a stranger”, until they themselves are confronted with the aggressions from the same mafia. It has been the same mafia has weakened KPN-Orange as a company, perhaps because the owner was a South African investor.

 

That trip to Helsinki occurred in the same period and it was the first time that I traveled to a European country of  which I don’t speak the language at all.   I spent a few days exploring Finland alone before the start of the conference.   I went to Espoo, where I spent the weekend at the Radisson SAS hotel, which was located near a river.   I had the hotel almost for myself, given that it is in the middle of nowhere.   I tried the Sauna and I was the only person in the swimming pool.  I really loved the nature and also the people.

The trip was better than I imagined, because before my departure, I checked with Belgian colleagues who were Comptel specialists, and who frequently travelled to Finland, about how this country is.   They told me that I was going to smell fish already at the airport after landing there, that the food was bad, that McDonald’s was not as good as over here, but that they ate every day, because there was nothing else.

I didn’t smell the fish in the air and the food was excellent.  I ate a lot of smoked salmon and herring.  I will definitely come again.   I am glad that I didn’t listen to anybody.  Perhaps these colleagues didn’t find in Finland what they do find in Morocco, because  I have never heard a Belgian make complaints about traveling to Morocco, but they do complain about the Moroccans living in their country.

I will get back to you with a letter in which I will present what I do today and how we can work together in expanding the horizon for the telecom industry.  For now, please accept a few tweets for your information.

Thank you for your attention, and I also thank the President of the United States of America, His Excellency Donald Trump as well as the President of Russia, His Excellency Vladimir Putin, for attracting the attention to Finland in such a big way.

Yours sincerely,

 

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer
CIO meeting in Helsinki

CIO meeting in Helsinki page 2

 

François Leemans Pushed Nabila Taoufik from the 6th Floor

hook-1943675_1920To the attention of :
The Honorable Madame Fatou Bensouda,
Chief Prosecutor
International Criminal Court (ICC)
Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Copy :
His Excellency Mr Antonio Guterres, Secretary General,
United Nations Organization

His Majesty King Mohamed VI
Kingdom of Morocco

Dear Chief Prosecutor

These days I have been making more revelations about the presence of a very dangerous mafioso in Morocco.  It’s Mr François Leemans.   Please find enclosed a list of crimes that I have been putting together concerning him.

He either works closely or he is related to Mr Lucien Leuwenkroon, the President of the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Morocco on various matters such as international transport by truck and by boat, and such as financial services.    In any case Mr Lucien Leuwenkroon is in the best position to answer all the questions concerning François Leemans.

In terms of business, there is no obvious link between Leemans and Leuwenkroon,  but an indepth police research on Leemans Kredieten en Kroon Diamonds, which belongs to Mr Lucien Leuwenkroon personally might reveal the link we need.   We will also be able to track down if he established enterprises under the name “Leemans”.   

So far, I found two transport companies with the name Leemans, which I recommend to research further.  The two companies their names are EXPEDITIEBEDRIJF TRANSLEEMANS and VERVOERBEDRIJF ANCIENS ETABLISSEMENTS THEO <LEEMANS> .  

Is there a way to know who the owners are of these two transport companies ?

Both these transport companies (1, 2) have been deregistered automatically on 20 July 2013, and both on the same day.  The company numbers were both removed from the public register due to failure to file the annual accounts (1, 2), just like Lavazza and the Prince Jamal Al Noaimi Foundation, NH Belgium (hotel group) and the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce were also not filing the annual accounts on a regular basis.  The latter might just not be obliged to do so, given that it is considered a public company.

Sometimes I get the feeling that the files concerning the transport companies may have something to do with the purchase or the leasing of a massive number of Toyota Hilux utility vehicles which ISIL uses for moving around in the deserts of Syria and Iraq.   It requires an investigation to exclude this probability for these two Belgian companies.  However, it could be a reason why they were not reporting their balance sheets to the financial government in Belgium, but I hope you understand that I really do not wish to see the name of Mr Lucien  Leuwenkroon in any justice dossier related to Toyota or ISIL.  This is why the focus should be on François Leemans.

Perhaps it is also noteworthy to know that the decision to close Immo Leuwenkroon as well occurred in the same year.   Immo Leuwenkroon filed the shutdown on 7 January 2014, and the real estate activity was taken over by Kroon Diamonds.  You will see here that in 2012 the activity of is moved to Ernest van Dijckkaai where Kroon Diamonds is.  This happened right before the so-called dissolution or the shut down of Immo Leuwenkroon.

Kroon diamonds is in Ernert van Dijck kaai

 

Immo leo moves to kroon diamond

Overall, it looks like 2013 was a key year in which many other decisions of this kind must have happened in the Leemans-Leuwenkroon businesses.

View List of Crimes

 

As I have investors in the diamond and gold sector, I have inquired about Kroon Diamonds.   I was told that this company is indeed engaged in (real estate) investment and in the financing of the diamond procurement by the jewellery businesses.

Kroon Diamonds don’t trade in diamonds, I was told, because this requires security clearance.  Unlike the above mentioned companies, Kroon Diamonds has not been declaring their balance sheets to the Belgian financial authorities (National Bank of Belgium among others).

What we should also try to avoid is the suggestion that on 18 February 2013, there was a spectacular theft of diamonds which occurred on the tarmac at the airport of Zaventem and that Kroon Diamonds might have something to do with that, especially because the theft was planned in Morocco and involving Moroccan criminals.  Mr Lucien Leuwenkroon is not a Moroccan.

He has links with Zaventem.   Yes, that I can confirm.  How can Mr Lucien Leuwenkroon help that when he is a Belgian and when the national airport is in Zaventem ?   You will agree that this is not his fault.

What I can confirm is that I sent an e-mail to Morocco about a cookies project involving biscuit boxes  and a mobile bakery which leaked to Belgium, because the ex-Mayor of Zaventem promptly turned up at the Dimah Bakery shop where I was negotiating to conduct experiments.

breakfast-1398259_1280

The President of the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Morocco is also the owner of the Lavazza brand, a coffee brand.    I recommend increasing financial supervision for Lavazza. 

I have informed His Majesty King Mohammed VI, may God protect him, of the past of Mr. Leuwenkroon, who was allegedly in Northern Ireland during the time of the unrest to finance the terrorist groups.  

bankers in Northern Ireland conflict_edited

In Morocco, not much was known about His Excellency Lucien Leuwenkroon, and even less that he was accompanied by a Belgian banker of Luxembourg during his wartime trip to Northern Ireland.  A few days after they arrived the banker had been executed like a hunter would shoot on game, and afterwards, his body was set on fire to make it unrecognizable. That’s what a former North Irish warlord, exiled in Belgium obviously, told me.

Although the connection between the murder of the banker and Mr. Leuwenkroon is not established, like many cruel crimes including genocides have not yet been connected to this man and his mafia, this story of the banker will be verified on the side of the bank that lost an employee as well as large sums of money that the banker carried with him when he travelled together with Mr. Leuwenkroon.  We will also know more from the banker’s wife, God Willing.

 I have the honour to transmit herewith my recent report and the action to be taken immediately by the Government of Morocco concerning the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco which would not be properly established in either Belgium or Morocco, and to shut it down for security reasons.  What if they use the place, the money and their enormous network for plotting a coup d’Etat or terrorist attacks. I don’t know why I am suddenly thinking again of the spectacular diamond robbery on the tarmac of Brussels Airport on 18 february 2013, which was plotted in Morocco, according to judicial sources.

View List of Crimes

 

Mr. Lucien Leuwenkroon is very popular, very loved and veneered in Morocco.  To play it safe and before accusing this man of any cruelty, I first tried to find out if this man is capable of murder.   I sent around his picture, which I will not post in this article because of privacy issues that have been reported.

However certain people confirmed having met him and they know him under a different name.   I started checking his travels with those who are likely to know him best.    That is how I learned that he was involved in a deadly drama in Tunisia:

 

At first, I was told that Mr. Lucien Leuwenkroon had pushed through the window from the sixth floor of a hotel in Tunis, a young woman of Moroccan origin, 26 years old, in 1984.  She died instantly. Her name would be Nabila Taoufik.

Then they said that Mr François Leemans was actually actually the man who was in Tunisia with Miss Nabila Taoufik and who pushed her through the window.  When the Tunisian police came to observe the tragedy and question the witnesses, among whom Mr François Leemans, they had curiously decided to qualify the tragedy as an accident.

In a second time, when I asked the question if he was accompanied or alone, because I had the feeling that he had an alibi in his favor which comes from somebody who helped sow doubts about the guilt of Mr. François Leemans.  He was indeed accompanied by a man named Mr. Daniel Charles Renson, a personality I have already reported to the Belgian police for his involvement in human trafficking targeting me.

Indeed, in March 2005, I met Mr. Daniel Renson at a conference at Delhaize Group. He presented himself as a headhunter. That’s how he got to know my CV and my professional background.  

The first thing that struck me about him is that he has huge scars on his face and under his jaw, in his neck.  The second thing is that he makes a lot of effort to hide his true nature by walking around like a robot.

Secondly, from the first meeting, he proposed to do a project together in Tunisia.  He never made it clear what type of project it was. He always said “SAP” to me, hoping I would be interested, but SAP is a very broad concept of computer software, and there are a lot of things in it that you can do.  

The third thing is that it is not clear, it does not specify anything and it hopes that by a pun it will succeed in convincing you to follow it. As you will understand, we do not follow strangers to another country. Besides, I don’t need him to go to Tunisia.

 

In my head I gave him a finger.  “Here,” I told him, and he didn’t notice any of this, as he has a limited perception.  On the other hand, my perception of him is much more evolved, and I rather had the impression that he was very disturbed by something concerning me.  I seem to have pinched him, and I think that it is my professional profile that I have developed despite the mountains of obstacles of all kinds, including legal ones, in Belgium, where they are not only putting sticks, but tree trunks in the wheels for all Arabs who want an improvement, in this country or in theirs.    

So I felt that he wanted me to get involved in his criminal stories probably out of jealousy and hatred for all Arabs and Muslims, and instead of staying away from Arabs and Muslims, he gets involved in our community and our countries so he can plant the knives in our backs much better.  For doing that, he was even looking to get married, just like Mr Leuwenkroon declared wanting to marry Saliha Bagdadi, who was returned to her parents a few weeks before she died of something which the doctors refused to tell, but which looks a lot like HIV-aids.

Mr Renson himself received a knife in the neck in a fight with the brothers of a young Algerian woman of whom he allegedly destroyed the genetic apparatus.  Some say he barely escaped death.  According to himself, he had an accident while driving a rally and he got the windshield in his face, he told me.  I  never gave him any credit on anything he tells me, and he didn’t notice that too in the 7 years during which he would have “done everything for me”.  

I thanked him in this way : I have denounced him to the police in several reports from 2011 onward, so that he will never again run after an Arab woman. In 2017 I found his name in a statement by another person, who knew him in the context of terrorism in Northern Ireland.

Through his Iranian friend, Mr. Abolfazl Beheshti, I learned that Mr. Renson turned to Thailand to find a woman.   He wanted one who is poor and crusheable enough to accompany him day in day out.  

So it wasn’t for SAP that he wanted me

 

Why Thailand ?  This is because Mr. Lucien Leuwenkroon is an experienced person in international human trafficking and sexual slavery.  He might be working together with VERVOERBEDRIJF ANCIENS ETABLISSEMENTS THEO <LEEMANS>  which is a boat, and which was possibly used for the transport of undocumented migrants and transporting the victims of the sex-slavery, such as the young children. 

I recently broadcasted an alert to the coast guard in and around the Mediterranean Sea to spot a Liberian fruit carrier with young Moroccan girls who presumably were kidnapped.   The boat was leaving from Casablanca to Rotterdam.

casablanca-2399980_1280

 

He was reportedly involved in an auction of small children in Bangkok.   He does nothing else all day in Morocco, in his Chamber of Commerce Belgium Luxembourg for which I asked the shut down to the Government of Morocco.

View List of Crimes

 

I have never seen Mr François Leemans, so I can’t judge about this man.  I have seen Mr Lucien Leuwenkroon once at the Opportunités Maroc-Belgique, a road show of Moroccan companies in Belgium.   He brought with him some four or five Moroccan enterprises to give the impression that he is working hard on developing the Moroccan economy.  It was all fake.  He was treating them as if he were babysitting

He was at the “Opportunités Maroc-Belgique” together with Mr Daniel Renson.  Both men were haughty, standing far removed from the crowd.  They were keeping an eye on the entrance to the meeting room with arrogance, or was it hatred that I have actually seen ?   They were talking only to each-other.  They refused to mingle with the rest of the audience.   

fantasy-3299901_640

The organizer of the Forum Halal was Noëlle Paré, a Belgian woman who imported Maxi Toys in Morocco, a couple of years before, through which she made an awful lot of contacts who helped her build her further success in the field of toys. 

The body language of Mr Lucien Leuwenkroon was clearly indicating a statement.  He was standing just like screaming “I want to kill you all“, with his legs wide apart and with his hands ready to pull the gun.  To me the message was very clear, but I don’t understand why in Morocco they fail to see this.

Mr Lucien Leuwenkroon and Mr Daniel Renson are two people I call the Enemy.   I knew this before I ever learned about their crimes on this list.   You will recognize the Enemy very quickly by his way of being, dressing, eating, speaking and especially reasoning, which is totally artificial.   One field where he is totally exposed is in finance.  

Certain links were disabled recently to the Allah Ghaleb website in which I centralized all the facts about the Enemy in Modern Times.  The links were disabled following a complaint about privacy violations, undoubtedly on behalf of someone who identifies with the Enemy or who recognized himself.

The aim of Allah Ghaleb
is to recognize the Enemy without any war

 

The Enemy  does everything so not to be recognized, compared to the human who is natural at all times.  Mr Lucien Leuwenkroon and Mr Daniel Renson are friends and they are part of the same Belgian mafia. They were both in Northern Ireland during the unrest.

 

Perhaps She Was Just a Moroccan, and She Is Famous in Belgium

So, I do not exclude that since the story “concerns just  a Moroccan woman” who fell from the sixth floor, there could be an element of corruption to probably disguise a murder as an “accident”.   Would she have slipped while washing the hotel windows, do you think?  

The other reason why the Tunisian authorities should be looking into this case again, under the perspective of a murder, a corruption case and perhaps also with premeditation, is that this case known in Belgium.   How come ?   

How come that Miss Taoufik is very famous in Belgium, where I learned about her only now.  I have never been to Tunisia, but if the Tunisian police finds a file about the accident with Miss Nabila Taoufik at the hotel and Mr Leuwenkroon’s name is in it, how come that people talk about it in Belgium, or is falling from the window something exceptional ?   

 

My next question is : If someone pushed the young woman through the window, is it Mr Lucien Leuwenkroon or is it Mr Daniel Charles Renson who did it ?

The scandal must be unraveled, because these two people likely continued to kill North African women after that incident or they continued to damage the lives of the women in the Maghreb countries in order to build their empire of infectious tourism, to say it in clean words…    

As it turns out, a couple of weeks after I sent my letter to the President of Tunisia about Nabila Taoufik, I learned that both Mr Leuwenkroon and Mr Renson committed a second murder directly afterwards.  Both Mr  Leemans and Mr Renson would have sexually abused and killed a 16 years-old girl from Tunisia, this time.  They ran her over by car.

If we place the incident with Nabila Taoufik in the total picture with the death of the Tunisian youth and in a more complex whole, with at least these two actors who were present at the scene of the drama, and probably in a context of economic interests such as sex tourism, we could see many other things.  Perhaps it was not an accident but a criminal case that deserves a re-examination, this time financially with our DNA-Business-Finance method.

 

If there is a police report in Tunisia, please press on the Tunisian authorities to publish in the press all the story, all the details of the investigation, and all the statements of Mr. Leuwenkroon and Mr. Renson with someVERY BIG FAT HEADLINES IN THE PAPERS!Tunisia is the first country to fall, in 2011, when President Zine Abidine was driven out by his people.  The uprising could have been fueled by the same corrupt channel or team who treated Ms. Nabila Taoufik’s death as an”accident”.   It may be that the perpetrators of the Arab Spring are the same mafia because they have remained unpunished.  This is why the case of Miss Taoufik and the Tunisian youth is very important.

Miss Nabila Taoufik’s file could also contain useful elements to solve the terrorist attacks in Tunisia, since both men are involved in the financing and the arming of the terrorists in Northern Ireland.

It is with this sort of corruption, with the kind of attitude in which they say “pfff, she is just a Moroccan, and they are just Algerians, or just an African, or just a migrant, or just a peasant”, and with human trafficking that an unbearable tourism has spread in our regions, and we must organise our economies differently in the Maghreb.   

I am referring to my letter to the President of the Mohammed V Foundation for Solidarity, His Majesty King Mohammed VI, King of Moroccoof 22 December, 2017, in which I outline the details about the Aurum Helix Group and an overview of our multi-dimensional portfolio of innovative projects with a total value already exceeds $15 trillion and $865 billion.

 

my signature

Naima Mouali
Président des Chambres Unies et Consultant Innovation
Fondateur de Anaccell Corporation
e-mail: unitedchambers@firemail.de
Téléphone: + 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Related Story:

 

Is This Mokles Girgis Who is Wanted in the USA?

His Excellency Donald Trump

The President of the United States

1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA

Dear Donald Trump_address

Reveal Magazine reported that Mr Girgis was sought in the USA. Here is the reportage.

With reference to my research on His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation in Brussels, I have the honor to announce that I found Mokles Girgis mentioned in a Belgian enterprise database :

grigis

Mr Girgis is among the board of managers of His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation, or the administrators – if you like – of the fund in Brussels. (Click on the extract above or on this link to access the full file).

That is the only official document of His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation where I found the name of Mokles Girgis. He is not mentioned in any other document.

I am preparing a letter to Their Majesties the King and Queen of Belgium with the latest information and with all my findings concerning the His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation, which someone is using for imputing all his crimes on the Muslims.

I was unable to learn more on the origin of the funds of the His Highness Prince Jamal Al Noaimi Foundation given that they never submitted any balance sheet to the National Bank of Belgium.

The link between the ultimate Mafioso and the foundation or the association is not obvious but it should be terrorism financing provided that the man who I met at the foundation was Salah Abdeslam the Enemy N°1 in Europe, who participated to the Paris bombing. He might have been instructed by the hidden Mafioso to throw me out of the club on the second day of my visit.

So far only the direct link to Belgium has been established, which is the link between the real estate scam in Beverly Hills which targeted you.

Mr Mokles Girgis might be just one person of a mafia and / or acting on behalf of a criminal organization, possibly in Belgium or elsewhere.   I am suspecting the Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco which is headed by Mr Lucien Leuwenkroon who finances the international terrorism including in Northern Ireland.

I am still researching the direct links between the the Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco and the Prince Jamal Foundation which are become more precise, and which will be published at 2 PM CET on 4 May 2018.

Naima Mouali

President of United Chambers and Innovation Consultant

Founder of Anaccell Corporation

e-mail : unitedchambers@firemail.de

Phone:+ 1 541 366 4478

WhatsApp + 32 465 40 15 98

Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Wanted : Lover Boys – Minimum 8000 Euro per Week

gift-bags-2067663_1280_love for sale

Highlights from the Lavazza dossier which you will find in the letter to the King Mohammed V Foundation for Solidarity

The letter to the King Mohammed V Foundation for Solidarity is mainly about Mr Lucien Leuwenkroon the President of the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco (CCBLM).  This articles describes how the café and restaurant sector in Belgium is linked with the the human traffic among which the massive illegal migration, the need for papers and the prostitution slavery.  

 

This article is currently in progress

and will be enhanced over the next 24 hours… 

The Information Flow Goes from Cafés to Lavazza and End at CCBLM

In Belgium, cafés play a significant role in the human trafficking.  I suspected this the day I was told about a spy who came to watch me every day at the Web Punt in Antwerp.  The lady’s name is Pascale Jacobs-Geeraert. She lives  top of a café where she spends all day, according to people who know her, if she is not busy on Facebook.  I immediately thought of prostitution and pedophilia.

Today, I think that Mrs Jacobs was sent by Mr Lucien Leuwenkroon, to the Web Punt an Internet service of the City of Antwerp which I used daily.

  1. The first element why I think this is I think this because of its direct relationship with a café or bar on the same address in her home (like Mrs. Ina Valstar who also lives above Sheherazade Lounge);
  2. The second element is her stories of money wires to the Ivory Coast for allegedly supporting her adopted children, while she could be financially supporting a criminal gang;
  3. Thirdly, and her loyalty to Western Union and Goffin Exchange for sending money to the Ivory Coast. Goffin exchange
  4. The fourth she tried to make other users believe that I am earning my living through prostitution.  This came after she saw me chatting a few times with a very friendly Jewish user, and also because I don’t chat with her.
  5. The fifth element is that she nicknamed me Miss Lemon, just like my mother used to call me Miss Lemon.  Since I don’t talk to her or anyone else, they came to tell me. How can a woman I’ve never met and never spoken with be able to gossip and use exactly the same expressions?  I pretended as if I didn’t hear anything, time to take pictures of her, and I immediately changed my Internet service point.
  6. The sixth element is that one person from Northern Ireland named Declan O’ Connell also suspects that she was spying on him for someone.   He was shocked when I suggested this could be Lucien Leuwenkroon who was keeping an eye on his through her.

Pascale Jacobs watched over my arrivals and departure times and who I talk to, but so did I.  The information passes through the cafes like the one she lives above, and arrives at the mafioso in Morocco, through the chambers of commerce.  It is an elaborate system that nobody in Morocco suspects.
In Belgium, HoReCa (hotels, restaurants, cafés) is a thriving sector thanks to illegal labour and illegal migrants.  An undocumented woman can easily find work in cafés such as Lavazza or in shisha bars such as Mawazine Lounge and Sheherazade Lounge (renamed the Marrakech Tea Room).  Maybe I was created with financial and housing problems to guide me towards the choice of working in a café. This may be the reason why the Victor 5 homeless shelter did not want to welcome me at the end of 2015.  They want me to accept the job they’re planning for me.
Mr Lucien Leuwenkroon is well known in the Belgian catering industry for his Lavazza brand, and perhaps he dominates this industry with other drinks too.  However, its role should be considered even more important than a mere prince of coffee. He uses hotels and restaurants (and beauty and hairdressing salons and social services, such as the OCMW-CPAS, for other purposes, such as human trafficking.   

Almost all the undocumented migrants (men and women) are forced to prostitute themselves one day “for papers”, sometimes first to a relative (such as a cousin or other compatriot through white marriages, but sometimes also to locals or other foreigners.  Among them are people who specialized in getting women where Mr. Leuwenkroon wants them. Women don’t realize that the meeting could be part of a program that seems to be largely supported by the system I studied well as I grew up in this country. That’s because Mr. Leuwenkroon didn’t study anything, he made the miscalculation of attacking me like one that just arrived from another country by boat like San Cristobal.    

 

Agents of the sex mafia targeting the Moroccan women

I met in Brussels in a cybershop (SAMO Sprl) a Moroccan man named Abdeltif, who had a job in the Belgian army.   He often took a computer right next to mine.  He was visiting websites that have to do with Zionism and Hitler.  He was obsessed in the negative sense about everything that has to do with the Jews.  I heard him becoming very nervous sometimes, just upon reading something.  One day he started mumbling “they have to be destroyed, they have to be finished”, to the point that I got scared and kept watching steam coming out of his ears.   He would then look at me and he would point his finger to the screen to show me that even in that article they are saying that Hitler was right.

“Are you from Morocco?” he asked.  I answered “yes”.  “Did you know that we have the Mossad in Morocco ?  The Mossad is ruling our country !” he continued with anger.  “No, I didn’t know that we have the Mossad, but who is the Mossad anyway?” I asked.

“What ?  You don’t know who the Mossad is ?  The Mossad is the Israeli secret service”, he lectured me.   I played the ignorant, but in the end I asked him why he was spending money on an Internetconnection for reading things which make him so nervous.  “Why don’t you read something else” I asked.  “It’s because our lives are under control of the Jewish and their secret services, they have too much money and power, and we will never make it unless they are destroyed”, he said with conviction, “I mean look at Morocco, who has all the power there do you think ?  The Jews and they are keeping all the Arabs down.

The people who held me down during the 50 years of my life are not the Jews, but some monsters for whom I don’t have a name for the moment.  I didn’t tell him that.  I ended the conversation to never talk to me again about the Jewish people.  To me it was clear that he was being brainwashed by a highly anti-semitic individual who probably needs weaklings like Abdeltif to help him commit hate crimes against the Jews eventually.

I suspect that he was brainwashed by Mr Lucien Leuwenkroon

 

Abdeltif explained his real work to me.  He himself is married but he has kept his wife and child in Casablanca, Morocco “for their safety”.  His wife forces him to call her every day, “because she is a jealous woman who doesn’t like it when I talk to others,”he told me trembling with rage.  

He told me that he worked for the Belgiand State Security while his job was to “go out” with the Moroccan women.  Hear “destroy their future” or have them where Mr. Leuwenkroon wants to have as many Moroccan women as possible. That is why Abdeltif had protected his wife and child (a daughter) outside Belgium, otherwise the families will avenge the dishonour.  

He quit that job the day he got seriously ill.   He had developed testicular cancer. He was hospitalized, operated on (cut in his testicles) and treated for months.  He had lost a lot of weight. His employer – or protector – had paid for everything, he told me. He sobbed “really I thought they were going to have to cut everything”.  This same employer was kind enough to find him another job as a security guard at Solvay (in Ixelles – rue du Prince Albert, I think).

This must be an employer who is in contact with many companies in Belgium.  He looks like a chamber of commerce chief.

Yet my question is : why didn’t they keep him in the army or give him another role at the State Security ?  

Vrouwenhandel Het laatste Nieuws Vrijdag 7 Oct 2016

Abdeltif doesn’t think of the women he would have infected at the time when the cancer hadn’t broken out on his testicles – including his wife he visited in Casablanca every weekend, and never said he had cancer there.  Like Abdeltif, there are many others who earn huge sums of money, because it earns up to 8000 Euro a week.

Which chap would not “do it” again and again for 8000 Euro a week ?

Abdeltif lived like a prince. He liked to show off with his full wallet when he paid his phone bill in the phone shop.   He had pockets full of money and he had lawyers among his friendships.

He even had the keys to a sumptuous law firm in Woluwe Saint Lambert where he took me once, when I needed to make photocopies and I didn’t have enough money.

I continued to see him in my neighbourhood in Zaventem – a town he knew well – and in other Internet cafés after the unexpected closure in 2008 or 2009 of Samo SPRL (by Mr. Samo Ferman -see his signature on our Charter of Values).  I kept on bumping into him to the point that I suspect Lucien Leuwenkroon to be his employer and that his weekly trips to Morocco have been used more to transport cash from Morocco than to see his wife and child.

Between 2011 and 2014, when I was using the Internet in the private apartment of William Birmingham, an American soldier from NATO, I met Abdeslam several times, either right in front of the building door or at the Carrefour Market just across the street from the building at Louvain pavement in Evere (Paduwa).  At that time he was already working as a security agent and he had brought his wife and child to Belgium to live with him. He may have introduced me to make a friendship, but I didn’t show any interest.

 

I also met a young Lebanese boy named Mohammed (about 30 years old) who had entered into the life of Hajira (24), the daughter of the bakery Dimah, a few months before the eviction of my apartment in Zaventem, at the end of 2014.

Hajira gave me the key to her apartment in Spring of that year.  She occupied a social apartment in a new construction. She was applying for jobs, receiving unemployment pension, preparing exams for the State Jury and taking compulsory Dutch language courses at the Social Development School (CVO) in Zaventem.  I was using the Internet at her house.

She was briefly married.  She divorced while she was pregnant with her only child.  She told me about this new encounter in her class. She wanted a man as tall as her ex-husband, and Mohammed is not a big man.  

I reserve myself to give more details on all the young woman’s private life except the detail that Mohammed and she watched together videos a little “hard” in her bedroom, I also noticed the appearance of blisters oozing on Hajira’s lips like those of fever or perhaps herpes.

Towards the end of 2014, Hajira seemed to have the project in mind to live together with Mohammed in her social housing. In less than a week she had her whole apartment refurbished.

Hajira told me that Mohammed had found a job.  He was to be hired full time with SNCB/NMBS, the Belgian railway company, and that he would have a stable situation, compared to her one-year contract with Sibelga, which would end at the beginning of 2015, she being a Belgian born in Belgium, who spoke much better French than him, and who had just passed his State Jury for the secondary school diploma.  However, it is a very precise and controlled defeat policy:

At that time I understood that Mohammed had been hired by conspiracy not only to get me out of Hajira’s house after the eviction, but probably also to change Hajira’s morals.  His employment with the Belgian railways could be the reward for his work which consists of destroying Moroccan women by sex, and crushing all the other Arabs, and I really hope I am wrong.  

If I am not mistaken, then Mohammed is not with his first Moroccan girl-friiend, and to keep his job at the SNCB/NMBS, he will have to continue to listen to those who initially arranged this job for him, and continue to find new victims especially many Moroccan women, if he wants a considerable salary increase.  This is how Arab men in turn become victims of state-supported human trafficking inside Belgium.
Above all, it was Hajira’s older sister Nasera, who was married to a Belgian man with whom she had two daughters of almost the same age as Hajira, who became worried the night of New Year’s Eve at the end of 2014 that we were going to spend with the whole family, including myself and Hajira.  

She cared about Hajira’s little one, who will not be with his  mother on New Year’s Eve, like the other twelve children. Like me, I believe that she wishes her sister all the happiness of the world, but we are all afraid of disappointment, and that someone is making fun of Hajira with human trafficking, which we do not always know how it sneaks in.   

The best thing would have been to invite Mohammed to join the family celebration on New Year’s Eve and to see if it was love or something else, but hiding him works in favour of the traffickers.  However, bringing home “a guy” does not enter Arab customs whether it is Muslim, Christian or Jewish. However, more openness or exposing a possible “infiltrator” to the whole family could be an adequate response to Sidi Lucien’s “boyfriend” culture, which has benefited from our culture of modesty and shame.  We must try to find a halfway point and accept that a young woman makes her choice while keeping her modesty.
If Mohammed is an agent of the mafia, then he was sent to disappoint and not to make Hajira happy, who revamped her whole apartment for him and who thought she had finally found stability… with the SNCB/NMBS salary.  However, the Belgian mafia wants her to be so disillusioned by the Arabs, so that she would choose a Belgian in the end, who will prepare her for the market in Dubai.

The case of Thai women shows that marriage or coupling with foreign women in Belgium is not for the purpose of starting families, but for other things, such as colonization of the country and the spread of cancer and HIV.
They know that in general, they will not manage to get a Moroccan or an Arab immediately in, but in two steps.  Initially by forced marriage with a family member (a cousin), because it would be less shameful. In a second stage, and once alone, they create financial difficulties for her that a Belgian will come to solve, but not without “something in return”.   

My mother would have liked this configuration for me, given that the arranged for Mahjoub Inerhmi to come from Morocco to Belgium, to “play” the husband.  His mafia did not manage to get me bent over neither with the money from Mr. Daniel C Renson, who know Mrs. Ina Valstar well. They used my copyrights for bending me, that is why I think Mr Renson might have all of it, and I don’t need those copyrights if everything is in my head anyway.  I denounced Mr. Renson to the police before he had the chance to suggest “something in return” and with my copyrights they will have to bend over backwards to pay for the delays they caused to us.
The mafia wants a person like Hajira to change man once again, after Mohammed until she can’t go back, and that’s how the morals change.   Hajira used to wear the scarf until her job at Sibelga.

Since her contract at Sibelga was about to end, and her meeting with Mohammed was just before that, perhaps they were preparing her to open her legs for the renewal of the contract or for a new contract elsewhere.

Once a sex slave, always a sex slave  

To make the Moroccan woman who fall into the hands of gigolos, whether she is an illegal immigrant or not, forget the “love disappointments”, the sexual horrors and the diseases , they have her taste a little hashish, and then she doesn’t know how she finds herself naked with strangers on top of her.  

From one disappointment to another, she ends up in the worst case in the canal where they find her body, or maybe not at all.  To get there, you have to go first of all to the Dutch courses at the Centre for Social Promotion in Zaventem (CVO), or through the social service (OCMW/CPAS) like Renata Bura who would have hung herself while, there was a big hole in her skull.  

In the best cases she ends up in the shops at the Schipperstraat in Antwerp and at the chaussee d’Anvers in Schaerbeek serving anyone today, and tomorrow she is put on a plane to Dubai to “earn much more”.   This is how HIV travels everywhere.

How the mafia spotted Hajira?  Firstly, there is the CVO (Social Development School in Zaventem, whose mayor was Francis Vermeiren) which serves to “integrate” the immigrants.  

Then – and I don’t hide from you how ashamed I am to suggest this – my mother would have played a minor role in this possible conspiracy, if any.  Hajira took me to my parents’ house one night of Ramadan in 2014.

I imagine that the next day Lucien Leuwenkroon had learned everything through Mrs. Ina Valstar, to whom my mother tells absolutely everything and perhaps not with the aim of diminishing my chances. Maybe she doesn’t realize she’s talking into the ears of a mafiosa.  I did indeed talk to my mother about Hajira who helps me with Internet access at home. As my mother or the people she reports to don’t always like it when I find people who help me “we’ll quickly find a darling for Hajira, so she kicks Naima out”.

They found Mohammed for Hajira, and it is possible that he was trained on which speech to hold with her… Like Mohammed and Abdeslam, there are plenty of Moroccans who are paid very well to disappoint the girls in Morocco.   After the disappointment, these girls lose track of “the boy who did this to them”. He’s already on a plane to another country to do the same thing. As for the girls, they become meat for the tourists.

The orchestrator is Sidi Lucien

 We must teach young Arab men to tell someone like Lucien Leuwenkroon to go himself and seduce the women he wants to have in his sex shops.

I knew it was him since 2013, when I wrote “the Godfather of Morocco”.  In another version, I replaced his name later, to avoid legal proceedings against me in Belgium when I did not yet have a solid cases against him, like today, with his participation in war crimes in Northern Ireland and the death of a young woman in Tunisia between 1984 and 1986, who was allegedly pushed out of the window from the seventh floor of a hotel building in Tunis.  

 

I was encouraged to go to Dubai to “sell jewelry”

Between 1992 and 1996, I attended Arabic literature courses at the Centre Tammouz (Centre d’ arts et de littérature arabe) at 10 rue du Méridien in Saint-Josse, every Saturday afternoon. The founders were Mrs. Hawa Dajabali (Franco-Algerian) and Mr. Ali Kheder (Iraqi).  This centre was subsidized by the French community (thus by the Belgian State).

I think it was the Tammouz centre which curiously promoted the program on Sufism with Professor Fawzi Skalli, who was very expensive, around 3000 Belgian francs (150 euro) to hear Professor Skalli talk about spiriual drunkenness all weekend.

Often I was part of all the courses on the weekend, One day there was a stranger.  His name is Mr. Majid Isa who seems to be very amused. He was doing bacteriological research at UCL Saint Luc.  He’s a Palestinian,

When I told him that I worked as an assistant in a project department at Merck & Co, he told me that he knew many Moroccan girls who earn a lot more money than me just by travelling to Dubai with suitcases full of jewelry and diamonds that they sell to women.  “They leave every week and come back to Antwerp to pack their bags.” When he asked me if I wanted to meet one of them, I said “no thank you”. I thought his idea was dangerous.

Once I met him in the Montgomery metro in Brussels and took his picture.  Maybe I was sent this man to disappear from Belgium, through human trafficking to help the HIV transmission in Dubai. It’s not only Moroccan girls, but also Russian girls who may have a passage in Belgium.  Through the clients HIV is transmitted to Indian girls in Dubai who may have initially sought to become Bollywood stars, and who eventually find HIV to infect the entire Indian continent.

 

All marriages in my family have been blocked for reasons of human traffic or for keeping out suitors  capable of buying over the whole village

I think Mr Lucien Leuwenkroon is the so-called buyer of the agricultural land of my grandfather El Arabi in Kenitra (Ouled Ziane) that my mother, her sisters and her brother Si Mohammed sold in 2015, while another piece of land has been on hold in Justice since the early 1970s.  I still suspect His Excellency Mr. André Azoulay of this nasty blow in the early 1970s, and that he was receiving instructions from the Belgian State to do that.

I found information that could confirm the link between my grandfather’s farmland and Belgium.  Mr. Lucien Leuwenkroon is the administrator and founder of “Immo Leuwenkroon” in Antwerp, a real estate agency. The Belgian Official Journal has classified Immo Leuwenkroon in the category “trade and agriculture”.  Immo Leuwenkroon was founded in 1984 and dissolved in December 2013, 7 months after I wrote and emailed “The Godfather of Morocco” and “The Coffee Pest in Central America”.

An accomplice could be my mom who also played a role in the weddings. She has nine sisters and one  brother. She’s the oldest. For more than 30 years she and her sister Mina (the mother of Mahjoub Inerhmi) were the only married women.   All the eight other sisters were less likely to ever marry for as long as they were living on the farm of El Arabi in Ouled Ziane.

After my grandfather died, everyone moved to Kenitra because nobody wanted to do the hard work of a farmer.  It was from that time onwards that marriages for other sisters who were already over 50 years old became possible.  There are three of them, two of whom are over 60 years old and they never married. It’s criminal.

All the other marriages are successful apart from the one of Saadia, who was abandoned by her husband after she had her second child with him.  He was a close family member, but the fact that he came from Casablanca where the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce is, migt explain everything.  Her children are between 19 and 21 years old and they have never seen their father.

That’s why Dr. Amine Matta was targeted, in my opinion.  Mr. Lucien Leuwenkroon may have seen in him a major competitor, not only to steal all Moroccan women, but also a large part of the agricultural, industrial and academic sectors in Morocco.  I would have made him a very great man if he had less apprehension for Moroccan women. Probably at the Belgian Chamber of Commerce where he was a member, they hijacked his spirit with prejudices against the Moroccan people, to have all his money go to them.

 

Opportunities for education and employment have also been blocked

Today, by discovering Mr. Lucien Leuwenkroon’s very low level of education in a artcile, I think he would be the one who is very jealous of any talented Moroccan person, including Belgians as well as the talents of my brother and me, already since high school.  He’s afraid we’re coming to take his place. To erase all traces of our efforts, it is possible that he ordered the firing of the Royal Atheneum 1 of at Antwerp in 2001. Meanwhile I found on Linkedin that he has been to that school where he dropped out at the age of 15.

It is Mr. Lucien Leuwenkroon whom I suspect to be at the origin of the closure of KTX (Kénitra Textile) that my brother had built with my aunt Khadija and my mother as an associate, with the aim of exporting Moroccan fashion abroad, as well as to the Gulf countries.  

I also think that it was Mr. Leuwenkroon himself who was behind the trial by the Dutch justice system that bankrupted the Dutch couturier Ben Van Gils in 1996.  Not only was there the possibility of an Eastern expansion in partnership with my brother, but also because Van Gils had factories in Tangier. Perhaps Mr. Lucien Leuwenkroon had targeted the takeover of the factories by a false judicial process, and to always be the only one to dominate Morocco.

Mr. Lucien Leuwenkroon could also be the man behind the fashion shows at Flora’s where my mother met Mrs. Ina Valstar, and behind the deadly cases (such as Rachida Targali (Meknes), Atika and Saliha El Bagdadi (Figuig)) that I mentioned in “A wolf in a lamb’s shirt”.  

It is possible that he was the man Saliha had followed in Casablanca, and that he was killed by HIV-AIDS.  There are women who resist it if there has been an interbreeding with the species like Leuwenkroon in the genes of their ancestors. The gene responsible for HIV-AIDS is CCR5 and its variants such as CCR5-delta 32 .  The interbreeding remains fatal in the absence of this gene. If it was HIV-AIDS, then Saliha did not resist for long like most of the Moroccan people.

He is undoubtedly the man who would have encouraged my niece Hafida Mouali to emigrate to the United States, and immediately afterwards he sent her a Moroccan lover who persuaded her to have a kid with him, whom she now raises alone.  

 

His business consists of undocumented companies and papers without companies

I counted 535 Lavazza stores in Belgium.  They really exist because I saw one at the Grand Bazaar in Groenplaats, in Antwerp, which has been closed for two months.  The other day on a walk, I found a piece of paper on the ground at the entrance to the shopping mall that I picked up. It was just around Lavazza.  I read it to see who it belongs to and it concerns Lavazza.

But, I can’t find any financial statements for any Lavazza shop in the database of the National Bank of Belgium!  This case is worse than NH Belgium CVBA which could belong to him!
However, I found the Lavazza balance sheets in the National Bank of Belgium under another name, under “Service Plus Import – Export”.  These balance sheets do not reflect the 535 shops in Belgium.

Recruitment of victims for prostitution could also be done through hotels and shops in Lavazza, which are constantly looking for waitresses, cleaners, bartenders, etc., to recruit victims for prostitution.  

 

 

Briefing for the King of Morocco About an Innovative Peace Process for the Middle East

square-3084631_1280

Original in French, posted on 21 January  2018.  This is a translation in English

 

Beloved Majesty King Mohammed VI,

Best wishes for 2018 to everyone in the Royal Family of Morocco and Aid Nabawi Said

Allow me, Majesty, to present herewith Halal Village, a concept to diversify tourism on which Morocco depends more than 80%.

Halal Village strives for excellence in Halal and business tourism.   It is no longer just a question of accommodating people, but entire companies that want to be present in the international markets.  This is the basic idea behind the network of multicultural or multidimensional innovation centres.

A decade ago I was inspired by the concept of Halal.  I shared my strategies with the Islamic Development Bank in Jeddah, Saudi Arabia.

Today I am very much inspired by Palestine, by the question of Jerusalem and by the security for everyone, including the Jews.  Building a Halal Village could be a solution for Peace in this region.

Last December, following the American provocation and their embassy in Jerusalem, I wrote a letter to His Excellency Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, to find another name worthy of Jerusalem for his country.  I asked him to nominate a Jewish leader for our Moroccan Association for International Alliances.  In the same letter, I also wondered about the “Israel bond” that is issued in the United States and not in the Hebrew state.

This week, I have asked the President of Palestine, His Excellency Mahmoud Abbas and the Prime Minister of Palestine, His Excellency Rami Hamdallah more than ever, to stop recognising the Shekel, the Israeli currency that probably has European roots, and to ban it on their territory.  I fear that Palestine has subsidized the colonization of their country through the use of the shekel.  I recommended a currency like the Bitcoin as a great way out.

Several countries, such as Venezuela, are moving in this new direction.  For a better coordination, I propose to found the International Association for Crypto-Currencies.

I have also submitted a set of economic projects to support the future Palestinian currency, such as agricultural projects, renewable energy, airports, water dams and canals, and of course the Halal Village which requires a lot of land, as there is a lot of land available there.

I also invite Palestine to participate in the Diamond Life Tower project to strengthen cooperation with the Jewish people at home, but especially where peace is possible, as in Antwerp.

Let me also show you my last letter, the for Qatar Airways with Halal Village put in perspective.

Please accept Your Majesty King Mohammed VI the expression of my respectful greetings.

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Bail Out Letter in Favor of Prince Alwaleed

Beloved Crown Prince Mohammad Bin Salman

(Click to see handwritten letter)

Enclosed you will find a letter a decharge and in favor of a release from prison of His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, the Executive Chairman of the Kingdom Holding Company and the Alwaleed Philanthropies who was arrested in November 2017, and who is currently in detention in Riyadh. He is held responsible for corruption, says the press. Herewith, I would like to assert that the investigators take into account the fact that unless someone tells His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal that as the Chairman of a holding and a charity, to pay attention to certain individuals who might not be working in the interest of his company or in his favor. I am pinpointing the Kingdom Foundation’s ties to the United Nations Organization through the humanitarian aid. Both organizations are similar financial instruments. I am a witness that instead of working together with the Kingdom Foundation, the Office for the Coordination of Humanitarian Aid (OCHA) was unfortunately competing fiercely against the Kingdom Foundation for projects the that I sent to the Kingdom Foundation, and indirectly they are competing for the funds from all the governments in the world against the foundation. In the attached letter, I outline in detail my personal experience with a funding application which I submitted to the Kingdom Foundation in 2007, for Digital Unity and for building a network of Centers for Excellence in Diversity Competence and Globalization aiming at improving the image of the Muslims, particularly in Europe. The Kingdom Foundation’s staff rejected it in an unfriendly way which continues to torment my spirit today, and they suggested to forward my proposal to OCHA. The Managing Director of the Kingdom Foundation was Miss Muna AbuSulayman. She was also the U.N. Ambassador of Goodwill, and she created a conflict of interest regarding my funding proposal. A few months after I sent my proposal, I found my projects being copied by infoDev, the technology arm of the World Bank, by the UNAOC and by Google for attracting billions of US dollars from the governments and from the NASDAQ and the NYSE, just to name a few examples. Is this the philanthropy of His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal or the philanthropy of Miss AbuSulayman, according to you, Your Royal Highness ? Given that he is the “Executive” Chairman and considered by the law at the responsible person for everything which the Kingdom Foundation does, I advised His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal about the dangers in his company and I have requested to audit the Kingdom Foundation thoroughly to understand why they stopped the funding procedure for my proposals, if my projects were good enough for OCHA.. I have the honor to supply my audit report based on the correspondence with the foundation. The investigators of the Crown may have overlooked this gigantic corruption case. My aim is to help direct the searches towards other employees of the Kingdom Holding Company who might have left the company already, after having accumulated sufficient corruption money to cover more than a lifetime. Allow me to renew the same request for an audit with Your Royal Highness Crown Prince Mohammad bin Salman, and to have at least Miss Muna AbuSulayman interrogated on her conflicting role with the United Nations. With the evidence at hand in his favor, is it possible in the meantime, to immediately release from prison His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud ? I have just sent the same proposal to the Alwaleed Philanthropies, where he is needed for taking the final decision. I thank you greatly, Beloved Crown Prince Mohammad Bin Salman, for your kind attention and for your cooperation. Naima Mouali