Voor Korpschef Serge Muyters : Een lijst van misdrijven door François Leemans

police-child-1167101_640

Korpschef Serge Muyters
Belgische Federale Politie Anwerpen
Regiokantoor Oudaan
Oudaan 5
2000 Antwerpen
@LPAntwerpen

serge muyters

brief muyters_edited (1)Ik heb de eer om een brief te sturen met een lijst met misdaden die zouden zijn gepleegd door de heer François Leemans, een Antwerpenaar.   Graag wil ik uw aandacht vestigen op een affaire in Thailand in die lijst van pedofilie en mensenhandel waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Ik heb de eer om met u een brief te delen aan Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde van België, van 21 juni 2017, waarin ik de details van de Aurum Helix Group uiteenzet en een overzicht van onze multidimensionale portefeuille van innovatieve projecten met een totale waarde van meer dan $15 biljoen en $865 miljard.   

Onze portefeuille is gebaseerd op onze visie op het Aurum Helix systeem. Voor meer details over onze portefeuille nodig ik u van harte uit om onze brief aan de belegger te lezen.  Ik hoop dat ook u zich zult laten inspireren door ons bedrijf, voor uw land en uw mensen.

We transformeren gemeenschappen door een ecosysteem te bouwen rond elk van onze multidimensionale innovatiecentra waar we producten en diensten creëren met lokale middelen, op de meest bevredigende manier voor de lokale en internationale klanten. Ons doel is om ondernemers en bedrijven te produceren als leveranciers van toekomstige banen om de gemeenschap te ondersteunen, in overleg met lokale overheden via publiek-private partnerschappen.

De herhaalde financiële crises die de wereld de afgelopen zestig jaar heeft meegemaakt, vereisen onderzoeken om de oorzaken ervan te begrijpen, en om er lering uit te trekken. Dat is bijvoorbeeld het doel van ons programma “Van Mawazine tot Panama Papers“.  

Bovenal houden we de evolutie van bedrijven in de gaten en rapporteren we bedreigingen voor hun stabiliteit.  Zo heb ik bijvoorbeeld een situatie op de telecommunicatiemarkt in België gemeld aan het Franse bedrijf Orange SA.    

 

We bieden tools en methoden voor duurzame groei door ondernemers in onze gespecialiseerde laboratoria op te leiden voor een nauwkeurige controle van hun activiteiten op een multidimensionale manier, tenminste om de risico’s te voorspellen voordat ze zich voordoen. Onze bekendste methode is DNA–Business-Finance.

Door deze visie en cultuur uit te breiden naar de rest van de samenleving zullen overheden en centrale banken worden uitgenodigd om naast het BBP (bruto binnenlands product) ook de multidimensionale groei te meten met iets anders.   Het BBP weerspiegelt een totaal voor alle sectoren, maar echter zonder het meten van de banden tussen de sectoren en zonder het meten van de immateriële rijkdom, die vaak overvloediger is dan de monetaire welvaart, met name in een multiculturele omgeving en in een geglobaliseerde economie.
Transformatie begint met het structureren van de geest van het kind voor de rijkdom, de gezondheid en de welvaart te begrijpen, en met technische oplossingen zoals Twitter voor Kinderen, die ons helpen bij het vormgeven van de ethiek om in de toekomst de best mogelijke relaties te hebben.  Om sterke toekomstige allianties op te bouwen, is samenwerking de houding waarop wij aandringen, ook via online spelletjes die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.

Voor jongeren ontwerpen we onderwijssystemen om een personeelsbestand voor te bereiden dat is afgestemd op innovaties.   In onze VAS (Value Added Skills) Training Centers (VAS), onderzoeken we welke regels collectieve successen garanderen, welke regels collectieve mislukking veroorzaken, en hoe we moeten omgaan met de oneerlijke concurrentie.  Teamwerk dat verder gaat dan ras, religie en kleur is essentieel om een innovatie overal tot bloei te laten komen.

Voor jonge ondernemers bieden wij Wealth Design  cursussen aan, waarin wij helpen om de verkeerde overtuigingen te vervangen met feitelijke kennis van marktregels en groei, en hoe zij de tegenstander op basis van de feiten kunnen herkennen.   Op deze manier zal de vakkundige ondernemer weten hoe hij de oorzaak kan achterhalen van zijn bedrijfsverliezen en ze op voorhand te voorzien en te beletten, vooral wanneer hij geconfronteerd is met stagnatie.

Ons doel is om alle mensen in dienst te nemen die winst kunnen genereren met de talenten, met de cultuur en met de lokale beschaving die op natuurlijke wijze gestimuleerd worden door de trots van de mensen.  Individuen in een gemeenschap zullen zichzelf herkennen in de resultaten en met tevredenheid kunnen zeggen “Dat ben ik”.

Door te plannen om commentaar te horen als “wij hebben dit geproduceerd”, plaatsen we ons in het centrum van een markt waarvan we de diepste verwachtingen begrijpen.  Vanuit deze aanpak is onze Multiculturele Kamer van Koophandel een aanbieder van capaciteit voor wereldwijde netwerkactiviteiten.

 

Wij garanderen ook dat de gemeenschap actief deelneemt in de fondsen en de banken door de participatieve financiering.  Door ons systeem geven we de mensen de zekerheid dat ze hun toekomst in hun eigen handen hebben.

Samen kunnen we de capaciteit van uw organisatie opschalen naar markten wereldwijd, met behulp van de nieuwe benaderingen en via ons multicultureel netwerk, zonder bijkomstige kosten van vastgoed voor uw bedrijf.  Ons netwerk van multidimensionale en multiculturele incubators is ook beschikbaar voor België.   

Zo willen we de  samenlevingen die geplaagd zijn door tientallen jaren van onderdrukking, conflict en ellende veranderen in gelukkige, gezonde en welvarende volkeren.  Lees ons waardencharter en ontdek onze multiculturele oplossingen voor uw bedrijf, alstublieft, Excellentie Roger Kesteloot

 
Volgens de Atlantic Council produceert België de meeste jihadisten ter wereld, meer dan Syrië, Irak, Libië, Afghanistan en Irak. Het Aurum Helix-initiatief is een antwoord op deze trend en toont enerzijds de economische meerwaarde van de multiculturele diversiteit en anderzijds de aandacht voor inkomstengeneratie, in plaats van de georganiseerde misdaad.

Op deze manier keren we het lot van een radicale islamitische militant langzaam terug naar een zeer dynamische koopman en vredestichter die toegewijd is aan waardig werk voor de hele mensheid. We gebruiken precies dezelfde krachten voor de productiviteit als die achter het gewelddadige jihadisme, maar we richten de geest op een ander en veel beter resultaat voor de samenleving als geheel.  We helpen mensen te evolueren van “dit ben ik niet” (ik ben niet een beest) naar “dit ben ik” (ik ben een mens).

Om dit te bereiken hebben we gedacht aan het creëren van de Diamond Life Tower in Antwerpen, voor diegenen die geen genoegen nemen met middelmatigheid, want dat is juist de oorzaak van radicalisme.  

Het radicale islamisme is gebaseerd op een geïdealiseerde versie van de islam.  Wanneer een ideaal een individu duwt in een richting waarin hij of zij zichzelf gaat isoleren en zelfs zijn eigen staat als Islamitische Staat gaat uitroepen, is het onderliggende geloof het separatisme en dus negatief naar islamitische normen.  De islam bevordert tolerantie, coëxistentie en eenheid.

 

Aangezien de Islam perfectionisme vereist in het naleven van de regels, proberen we dit te belichamen door middel van onze Diamond Life Tower programma’ s.  De opbouw van de samenleving vervangt het verlangen om deze te vernietigen, zoals we hebben gezien bij de aanslagen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Syrië, Noorwegen, Irak, Afghanistan, Algerije, Iran, Nigeria en Mali, Egypte, Burkina Faso, Thailand, de Filippijnen, China, Rusland, Birma, Turkije, Libanon, Palestina, Israël, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Korea en natuurlijk België.

Dit was niet te wijten aan de Islam, maar aan de toekomstige belangen voor een gewetenloos toerisme, waar sommige overblijfselen van het voorafgaande terroristische regime na de gewapende strijd zullen blijven bestaan, zoals mensenhandel, de handel in de drugs en de valse paspoorten en visas, alcoholmisbruik en pedofilie, die plotseling vaker zullen voorkomen in die gebieden, terwijl dat nooit eerder het geval was.

Het is als kolonialisme dat diende om een bepaalde cultuur tot stand te brengen met een bestuur dat ook na de onafhankelijkheid bleef verder bestaan.  Door overal in de wereld waar er gewapende conflicten zijn, dezelfde problemen te veroorzaken, kunnen de initiatiefnemers van de wan-cultuur hun gedrag in uw land rechtvaardigen, door mensen te laten geloven dat “het normaal is” omdat “het overal zo is”.  Zo werden HIV, de retrovirale behandelingen, kanker, Alzheimer, autisme, SDR (Special Drawing Right – een munt van het IMF), CFA (een frank uit de Franse gemeenschap van Afrika) en terrorisme uiteindelijk ook als “normaal” beschouwd en geaccepteerd. Zo werd het afvallige toerisme bewerkstelligd in het verleden.

 

We bevinden ons in het multidimensionale tijdperk.  De Diamond Life Tower is precies een toerisme project voor de ontwikkeling van een gezonde levensstijl en het stimuleren van de lokale diamanthandel in Antwerpen door het verbeteren van de relaties met de producenten van dit soort pracht en praal.  Om deze betrekkingen te verbeteren, nodigen wij alle landen van de wereld uit om overeenstemming te bereiken over de normen voor alle aspecten van de internationale handel in het toerisme.  

Voor meer informatie over de doelstellingen van Diamond Life Tower verwijzen wij u naar de betreffende nieuwsbrief.  Onze programma’s zijn ontworpen om de krachtige energie te rationaliseren in de richting van creativiteit om goud en diamant te verdienen en te winnen, en verder te gaan in de ontwikkeling en tegelijk de mislukkingen op de weg op een gezonde manier te accepteren.  We streven dus naar economische groei.

 
Ik verwerf momenteel fondsen op voor de oprichting van Center for Moroccan International Alliances (Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties – CMIA) en voor een herenhuis in Antwerpen waar we onmiddellijk willen beginnen met een uitgebreid wereldwijd onderzoeksprogramma getiteld “Van Mawazine tot Panama Papers“, en met een publiek-private samenwerking met de universiteiten om het boek Allah Ghaleb te produceren dat de twee wereldoorlogen vanuit een multidimensionaal perspectief onderzoekt,  om de mentaliteit en het bedrijfsleven van de Vijand te identificeren.  

We hebben het herenhuis nodig om toeristische trainingsprogramma’s met betrekking tot de Diamond Life Tower te organiseren en om ook om de verdere fondsenwerving te organiseren.  De meeste details vindt u terug in de brief aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI van Marokko.  Voor meer informatie over het herenhuis, zie deze pagina.

De prijs van het herenhuis is 1 350 000 euro (één miljoen driehonderdvijftigduizend euro). Het huidige totale budget voor de bevordering van publieke en private partnerschappen met de universiteiten en om het boek Allah Ghaleb te produceren en het budget om “Van Mawazine tot Panama Papers” te beginnen is 780.000 euro (zevenhonderd tachtigduizend).    
Ik heb de eer een intentieverklaring (memorandum of understanding) bij te voegen.  Elke donatie, groot of klein, vanaf 5 (vijf) euro brengt ons dichter bij ons doel om gewelddadig islamitisch extremisme uit te roeien.  U kunt de donatie online doen of rechtstreeks betalen op de volgende bankrekening op mijn naam Naima Mouali: IBAN BE08 0003 5445 8713.   

Gelieve “Herenhuis Diamond Life” te vermelden. U ontvangt een pro forma brief ter bevestiging van het bedrag en een verklaring voor de belastingautoriteiten van de Marokkaanse Vereniging van Internationale Allianties (CMIA) zodra deze is opgericht (3 tot 7 werkdagen).

Wij beloven u om de naam van uw bedrijf zichtbaar te maken voor elke immigrant en we  herinneren hem of haar eraan dat zijn persoonlijke ontwikkeling en welzijn worden verzorgd dankzij de bijdragen van uw organisatie, uw land, uw volk, zodat ze nooit iemand in dat land zullen aanvallen.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw hulp, voor de aandacht die u aan mijn verzoek zult besteden en voor uw kostbare tijd.

Met de meeste hoogachting,

my signature

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
Former Projects Controller at Deloitte & Touche
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 32 465 40 15 98
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers and @nahemamine
http://allahghaleb.wixsite.com/united-chambers

Advertisements

“Keep IT Right” in Helsinki 2001

To the attention of
President Sauli Niinistö
The Office of the President of the Republic of Finland,
Mariankatu 2, 00170 Helsinki, Finland

 

lens_processed_180716143218831-1[1]

Further below you will find me in making gestures in a picture.  That was at the “Keep IT (Information Technology) Right” conference in Helsinki on 13, 14 and 15 June 2001, at the Scandic Grand Marina Hotel.  You will see me sitting next to Richard Sitruk, the Vice-President of ETIS, a Brussels-based telecom association.

I opened the conference with a 15-minutes presentation about the challenges in the IT organization.  The presentation was inspired on the IT management challenges at KPN-Orange, a mobile telecom operator in Brussels   I have highlighted in that presentation the power struggles between the departments which depend on the IT services, such as the Customer Care department, the Network Engineering department, the Marketing department, and the Finance and Accounting department who all need data from the IT department for doing their jobs right.   My exposition was on how certain individuals were making hostages of the other departments and misusing the power of IT for gaining control over the whole mobile company.

Given that I didn’t mention in the presentation the name of the company that I was talking about, all the executives of the telecom companies which were present asked me if I was talking about theirs.  The problem was general and the description was so concrete that everybody recognized the condition.

The ETIS organization in Brussels might still have recordings and a copy of the presentation.  I unfortunately do not dispose of the text and the presentation any more.  I lost everything during an aggressive eviction from the apartment in which I was living, which was in Zaventem, at the end of 2014.

Allow me to share an extract of the newsletter which I kept, and which you find further below.

 

In that period I produced and sent to myself the document ‘Growing Together – A Plan for Digital Unity‘.  I filed it on 20 March 2002. It was undoubtedly used for luring Morocco immediately into huge investments (most likely loans from the International Monetary Fund / World Bank) to buy the UMTS technology (4G mobile communications).   

growing togetjer

It has only made mobile communications in Morocco expensive for the population which at that moment did not need UMTS, as 50 % was illiterate.  The market that can help repay the loans for this type of network is still not there, given the corrupted tourism industry which makes a foreign mafia make money instead of the government and the people of Morocco.  Only, the foreign mafia needed a better management of the crimes such as the prostitution and the drugs, and perhaps a telecom network of their own.

Morocco must set up a committee of inquiry to examine the whole UMTS case from the perspective of corruption and prosecute the responsible people.   

 

The mafia knew about my plans since 1999, because I had been discussing Digital Unity with Rodney Standring a Deputy Director of DG External Relations at the European Commission.  Mr Standring was in that period also the internship supervisor of His Majesty King Mohammed VI of Morocco, then the Crown Prince of Morocco, who was doing internships with the European Union.  

Mr Rodney Standring and I talked a lot about UMTS and GPRS, but the intention of my Growing Together project was not on such a large scale.  I have other copyright infringement cases in which the mafia has blown up projects so big, to attract large sums of money, but in order to sell an idea and to justify its usefulness, one needs applications.  They get these from the foreigners or from the downtrodden immigrants like myself. I was spied on at home (I think by phone) as well as at work by my boss Fons Nuyts (KPN-Orange (Base)), who got a boat after he fired me.  This gave the mafia a headstart in the projects.

 

Immediately after my resignation, I filed a complaint with the court through the law firm Moureau – Jourdan – Hubain.  My lawyer is Mireille Jourdan. She has the complete file. I have also written to the Ministry of Labour to investigate racist harassment at Base.  At that time Mrs. Laurette Onckelinx was the Minister of Employment and Equal Opportunities. They didn’t find anything, as usual… because they never want to investigate anything when people make a complaint.   They first joined the mafia because I was “just a stranger”, until they themselves are confronted with the aggressions from the same mafia. It has been the same mafia has weakened KPN-Orange as a company, perhaps because the owner was a South African investor.

 

That trip to Helsinki occurred in the same period and it was the first time that I traveled to a European country of  which I don’t speak the language at all.   I spent a few days exploring Finland alone before the start of the conference.   I went to Espoo, where I spent the weekend at the Radisson SAS hotel, which was located near a river.   I had the hotel almost for myself, given that it is in the middle of nowhere.   I tried the Sauna and I was the only person in the swimming pool.  I really loved the nature and also the people.

The trip was better than I imagined, because before my departure, I checked with Belgian colleagues who were Comptel specialists, and who frequently travelled to Finland, about how this country is.   They told me that I was going to smell fish already at the airport after landing there, that the food was bad, that McDonald’s was not as good as over here, but that they ate every day, because there was nothing else.

I didn’t smell the fish in the air and the food was excellent.  I ate a lot of smoked salmon and herring.  I will definitely come again.   I am glad that I didn’t listen to anybody.  Perhaps these colleagues didn’t find in Finland what they do find in Morocco, because  I have never heard a Belgian make complaints about traveling to Morocco, but they do complain about the Moroccans living in their country.

I will get back to you with a letter in which I will present what I do today and how we can work together in expanding the horizon for the telecom industry.  For now, please accept a few tweets for your information.

Thank you for your attention, and I also thank the President of the United States of America, His Excellency Donald Trump as well as the President of Russia, His Excellency Vladimir Putin, for attracting the attention to Finland in such a big way.

Yours sincerely,

 

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer
CIO meeting in Helsinki

CIO meeting in Helsinki page 2

 

François Leemans Pushed Nabila Taoufik from the 6th Floor

hook-1943675_1920To the attention of :
The Honorable Madame Fatou Bensouda,
Chief Prosecutor
International Criminal Court (ICC)
Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Copy :
His Excellency Mr Antonio Guterres, Secretary General,
United Nations Organization

His Majesty King Mohamed VI
Kingdom of Morocco

Dear Chief Prosecutor

These days I have been making more revelations about the presence of a very dangerous mafioso in Morocco.  It’s Mr François Leemans.   Please find enclosed a list of crimes that I have been putting together concerning him.

He either works closely or he is related to Mr Lucien Leuwenkroon, the President of the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Morocco on various matters such as international transport by truck and by boat, and such as financial services.    In any case Mr Lucien Leuwenkroon is in the best position to answer all the questions concerning François Leemans.

In terms of business, there is no obvious link between Leemans and Leuwenkroon,  but an indepth police research on Leemans Kredieten en Kroon Diamonds, which belongs to Mr Lucien Leuwenkroon personally might reveal the link we need.   We will also be able to track down if he established enterprises under the name “Leemans”.   

So far, I found two transport companies with the name Leemans, which I recommend to research further.  The two companies their names are EXPEDITIEBEDRIJF TRANSLEEMANS and VERVOERBEDRIJF ANCIENS ETABLISSEMENTS THEO <LEEMANS> .  

Is there a way to know who the owners are of these two transport companies ?

Both these transport companies (1, 2) have been deregistered automatically on 20 July 2013, and both on the same day.  The company numbers were both removed from the public register due to failure to file the annual accounts (1, 2), just like Lavazza and the Prince Jamal Al Noaimi Foundation, NH Belgium (hotel group) and the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce were also not filing the annual accounts on a regular basis.  The latter might just not be obliged to do so, given that it is considered a public company.

Sometimes I get the feeling that the files concerning the transport companies may have something to do with the purchase or the leasing of a massive number of Toyota Hilux utility vehicles which ISIL uses for moving around in the deserts of Syria and Iraq.   It requires an investigation to exclude this probability for these two Belgian companies.  However, it could be a reason why they were not reporting their balance sheets to the financial government in Belgium, but I hope you understand that I really do not wish to see the name of Mr Lucien  Leuwenkroon in any justice dossier related to Toyota or ISIL.  This is why the focus should be on François Leemans.

Perhaps it is also noteworthy to know that the decision to close Immo Leuwenkroon as well occurred in the same year.   Immo Leuwenkroon filed the shutdown on 7 January 2014, and the real estate activity was taken over by Kroon Diamonds.  You will see here that in 2012 the activity of is moved to Ernest van Dijckkaai where Kroon Diamonds is.  This happened right before the so-called dissolution or the shut down of Immo Leuwenkroon.

Kroon diamonds is in Ernert van Dijck kaai

 

Immo leo moves to kroon diamond

Overall, it looks like 2013 was a key year in which many other decisions of this kind must have happened in the Leemans-Leuwenkroon businesses.

View List of Crimes

 

As I have investors in the diamond and gold sector, I have inquired about Kroon Diamonds.   I was told that this company is indeed engaged in (real estate) investment and in the financing of the diamond procurement by the jewellery businesses.

Kroon Diamonds don’t trade in diamonds, I was told, because this requires security clearance.  Unlike the above mentioned companies, Kroon Diamonds has not been declaring their balance sheets to the Belgian financial authorities (National Bank of Belgium among others).

What we should also try to avoid is the suggestion that on 18 February 2013, there was a spectacular theft of diamonds which occurred on the tarmac at the airport of Zaventem and that Kroon Diamonds might have something to do with that, especially because the theft was planned in Morocco and involving Moroccan criminals.  Mr Lucien Leuwenkroon is not a Moroccan.

He has links with Zaventem.   Yes, that I can confirm.  How can Mr Lucien Leuwenkroon help that when he is a Belgian and when the national airport is in Zaventem ?   You will agree that this is not his fault.

What I can confirm is that I sent an e-mail to Morocco about a cookies project involving biscuit boxes  and a mobile bakery which leaked to Belgium, because the ex-Mayor of Zaventem promptly turned up at the Dimah Bakery shop where I was negotiating to conduct experiments.

breakfast-1398259_1280

The President of the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Morocco is also the owner of the Lavazza brand, a coffee brand.    I recommend increasing financial supervision for Lavazza. 

I have informed His Majesty King Mohammed VI, may God protect him, of the past of Mr. Leuwenkroon, who was allegedly in Northern Ireland during the time of the unrest to finance the terrorist groups.  

bankers in Northern Ireland conflict_edited

In Morocco, not much was known about His Excellency Lucien Leuwenkroon, and even less that he was accompanied by a Belgian banker of Luxembourg during his wartime trip to Northern Ireland.  A few days after they arrived the banker had been executed like a hunter would shoot on game, and afterwards, his body was set on fire to make it unrecognizable. That’s what a former North Irish warlord, exiled in Belgium obviously, told me.

Although the connection between the murder of the banker and Mr. Leuwenkroon is not established, like many cruel crimes including genocides have not yet been connected to this man and his mafia, this story of the banker will be verified on the side of the bank that lost an employee as well as large sums of money that the banker carried with him when he travelled together with Mr. Leuwenkroon.  We will also know more from the banker’s wife, God Willing.

 I have the honour to transmit herewith my recent report and the action to be taken immediately by the Government of Morocco concerning the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco which would not be properly established in either Belgium or Morocco, and to shut it down for security reasons.  What if they use the place, the money and their enormous network for plotting a coup d’Etat or terrorist attacks. I don’t know why I am suddenly thinking again of the spectacular diamond robbery on the tarmac of Brussels Airport on 18 february 2013, which was plotted in Morocco, according to judicial sources.

View List of Crimes

 

Mr. Lucien Leuwenkroon is very popular, very loved and veneered in Morocco.  To play it safe and before accusing this man of any cruelty, I first tried to find out if this man is capable of murder.   I sent around his picture, which I will not post in this article because of privacy issues that have been reported.

However certain people confirmed having met him and they know him under a different name.   I started checking his travels with those who are likely to know him best.    That is how I learned that he was involved in a deadly drama in Tunisia:

 

At first, I was told that Mr. Lucien Leuwenkroon had pushed through the window from the sixth floor of a hotel in Tunis, a young woman of Moroccan origin, 26 years old, in 1984.  She died instantly. Her name would be Nabila Taoufik.

Then they said that Mr François Leemans was actually actually the man who was in Tunisia with Miss Nabila Taoufik and who pushed her through the window.  When the Tunisian police came to observe the tragedy and question the witnesses, among whom Mr François Leemans, they had curiously decided to qualify the tragedy as an accident.

In a second time, when I asked the question if he was accompanied or alone, because I had the feeling that he had an alibi in his favor which comes from somebody who helped sow doubts about the guilt of Mr. François Leemans.  He was indeed accompanied by a man named Mr. Daniel Charles Renson, a personality I have already reported to the Belgian police for his involvement in human trafficking targeting me.

Indeed, in March 2005, I met Mr. Daniel Renson at a conference at Delhaize Group. He presented himself as a headhunter. That’s how he got to know my CV and my professional background.  

The first thing that struck me about him is that he has huge scars on his face and under his jaw, in his neck.  The second thing is that he makes a lot of effort to hide his true nature by walking around like a robot.

Secondly, from the first meeting, he proposed to do a project together in Tunisia.  He never made it clear what type of project it was. He always said “SAP” to me, hoping I would be interested, but SAP is a very broad concept of computer software, and there are a lot of things in it that you can do.  

The third thing is that it is not clear, it does not specify anything and it hopes that by a pun it will succeed in convincing you to follow it. As you will understand, we do not follow strangers to another country. Besides, I don’t need him to go to Tunisia.

 

In my head I gave him a finger.  “Here,” I told him, and he didn’t notice any of this, as he has a limited perception.  On the other hand, my perception of him is much more evolved, and I rather had the impression that he was very disturbed by something concerning me.  I seem to have pinched him, and I think that it is my professional profile that I have developed despite the mountains of obstacles of all kinds, including legal ones, in Belgium, where they are not only putting sticks, but tree trunks in the wheels for all Arabs who want an improvement, in this country or in theirs.    

So I felt that he wanted me to get involved in his criminal stories probably out of jealousy and hatred for all Arabs and Muslims, and instead of staying away from Arabs and Muslims, he gets involved in our community and our countries so he can plant the knives in our backs much better.  For doing that, he was even looking to get married, just like Mr Leuwenkroon declared wanting to marry Saliha Bagdadi, who was returned to her parents a few weeks before she died of something which the doctors refused to tell, but which looks a lot like HIV-aids.

Mr Renson himself received a knife in the neck in a fight with the brothers of a young Algerian woman of whom he allegedly destroyed the genetic apparatus.  Some say he barely escaped death.  According to himself, he had an accident while driving a rally and he got the windshield in his face, he told me.  I  never gave him any credit on anything he tells me, and he didn’t notice that too in the 7 years during which he would have “done everything for me”.  

I thanked him in this way : I have denounced him to the police in several reports from 2011 onward, so that he will never again run after an Arab woman. In 2017 I found his name in a statement by another person, who knew him in the context of terrorism in Northern Ireland.

Through his Iranian friend, Mr. Abolfazl Beheshti, I learned that Mr. Renson turned to Thailand to find a woman.   He wanted one who is poor and crusheable enough to accompany him day in day out.  

So it wasn’t for SAP that he wanted me

 

Why Thailand ?  This is because Mr. Lucien Leuwenkroon is an experienced person in international human trafficking and sexual slavery.  He might be working together with VERVOERBEDRIJF ANCIENS ETABLISSEMENTS THEO <LEEMANS>  which is a boat, and which was possibly used for the transport of undocumented migrants and transporting the victims of the sex-slavery, such as the young children. 

I recently broadcasted an alert to the coast guard in and around the Mediterranean Sea to spot a Liberian fruit carrier with young Moroccan girls who presumably were kidnapped.   The boat was leaving from Casablanca to Rotterdam.

casablanca-2399980_1280

 

He was reportedly involved in an auction of small children in Bangkok.   He does nothing else all day in Morocco, in his Chamber of Commerce Belgium Luxembourg for which I asked the shut down to the Government of Morocco.

View List of Crimes

 

I have never seen Mr François Leemans, so I can’t judge about this man.  I have seen Mr Lucien Leuwenkroon once at the Opportunités Maroc-Belgique, a road show of Moroccan companies in Belgium.   He brought with him some four or five Moroccan enterprises to give the impression that he is working hard on developing the Moroccan economy.  It was all fake.  He was treating them as if he were babysitting

He was at the “Opportunités Maroc-Belgique” together with Mr Daniel Renson.  Both men were haughty, standing far removed from the crowd.  They were keeping an eye on the entrance to the meeting room with arrogance, or was it hatred that I have actually seen ?   They were talking only to each-other.  They refused to mingle with the rest of the audience.   

fantasy-3299901_640

The organizer of the Forum Halal was Noëlle Paré, a Belgian woman who imported Maxi Toys in Morocco, a couple of years before, through which she made an awful lot of contacts who helped her build her further success in the field of toys. 

The body language of Mr Lucien Leuwenkroon was clearly indicating a statement.  He was standing just like screaming “I want to kill you all“, with his legs wide apart and with his hands ready to pull the gun.  To me the message was very clear, but I don’t understand why in Morocco they fail to see this.

Mr Lucien Leuwenkroon and Mr Daniel Renson are two people I call the Enemy.   I knew this before I ever learned about their crimes on this list.   You will recognize the Enemy very quickly by his way of being, dressing, eating, speaking and especially reasoning, which is totally artificial.   One field where he is totally exposed is in finance.  

Certain links were disabled recently to the Allah Ghaleb website in which I centralized all the facts about the Enemy in Modern Times.  The links were disabled following a complaint about privacy violations, undoubtedly on behalf of someone who identifies with the Enemy or who recognized himself.

The aim of Allah Ghaleb
is to recognize the Enemy without any war

 

The Enemy  does everything so not to be recognized, compared to the human who is natural at all times.  Mr Lucien Leuwenkroon and Mr Daniel Renson are friends and they are part of the same Belgian mafia. They were both in Northern Ireland during the unrest.

 

Perhaps She Was Just a Moroccan, and She Is Famous in Belgium

So, I do not exclude that since the story “concerns just  a Moroccan woman” who fell from the sixth floor, there could be an element of corruption to probably disguise a murder as an “accident”.   Would she have slipped while washing the hotel windows, do you think?  

The other reason why the Tunisian authorities should be looking into this case again, under the perspective of a murder, a corruption case and perhaps also with premeditation, is that this case known in Belgium.   How come ?   

How come that Miss Taoufik is very famous in Belgium, where I learned about her only now.  I have never been to Tunisia, but if the Tunisian police finds a file about the accident with Miss Nabila Taoufik at the hotel and Mr Leuwenkroon’s name is in it, how come that people talk about it in Belgium, or is falling from the window something exceptional ?   

 

My next question is : If someone pushed the young woman through the window, is it Mr Lucien Leuwenkroon or is it Mr Daniel Charles Renson who did it ?

The scandal must be unraveled, because these two people likely continued to kill North African women after that incident or they continued to damage the lives of the women in the Maghreb countries in order to build their empire of infectious tourism, to say it in clean words…    

As it turns out, a couple of weeks after I sent my letter to the President of Tunisia about Nabila Taoufik, I learned that both Mr Leuwenkroon and Mr Renson committed a second murder directly afterwards.  Both Mr  Leemans and Mr Renson would have sexually abused and killed a 16 years-old girl from Tunisia, this time.  They ran her over by car.

If we place the incident with Nabila Taoufik in the total picture with the death of the Tunisian youth and in a more complex whole, with at least these two actors who were present at the scene of the drama, and probably in a context of economic interests such as sex tourism, we could see many other things.  Perhaps it was not an accident but a criminal case that deserves a re-examination, this time financially with our DNA-Business-Finance method.

 

If there is a police report in Tunisia, please press on the Tunisian authorities to publish in the press all the story, all the details of the investigation, and all the statements of Mr. Leuwenkroon and Mr. Renson with someVERY BIG FAT HEADLINES IN THE PAPERS!Tunisia is the first country to fall, in 2011, when President Zine Abidine was driven out by his people.  The uprising could have been fueled by the same corrupt channel or team who treated Ms. Nabila Taoufik’s death as an”accident”.   It may be that the perpetrators of the Arab Spring are the same mafia because they have remained unpunished.  This is why the case of Miss Taoufik and the Tunisian youth is very important.

Miss Nabila Taoufik’s file could also contain useful elements to solve the terrorist attacks in Tunisia, since both men are involved in the financing and the arming of the terrorists in Northern Ireland.

It is with this sort of corruption, with the kind of attitude in which they say “pfff, she is just a Moroccan, and they are just Algerians, or just an African, or just a migrant, or just a peasant”, and with human trafficking that an unbearable tourism has spread in our regions, and we must organise our economies differently in the Maghreb.   

I am referring to my letter to the President of the Mohammed V Foundation for Solidarity, His Majesty King Mohammed VI, King of Moroccoof 22 December, 2017, in which I outline the details about the Aurum Helix Group and an overview of our multi-dimensional portfolio of innovative projects with a total value already exceeds $15 trillion and $865 billion.

 

my signature

Naima Mouali
Président des Chambres Unies et Consultant Innovation
Fondateur de Anaccell Corporation
e-mail: unitedchambers@firemail.de
Téléphone: + 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Related Story:

 

The Curious Cat Was the ex-Mayor of Zaventem

baking-1417494_1920

For His Royal Highness Prince Alwaleed bin Talal, the Executive Chairman of the Kingdom Holding Company and the Alwaleed Philanthropies

 

aanhef Prince Alwaleed

In Letters2KingM6, you will find the story of the Dimah family bakery in Zaventem.  They are partially Moroccans and partially Algerians, through the mother who is at the head of the family. 

Untitled

Her name is Fatna, and she is a highly generous and sweet woman with a heart bigger than herself.  She is a activist in the mind, but in business she does everything in the name of the Allmighty Allah.  “God is the only reason why this business is still turning”, she taught me. 

This  Moroccan-Algerian bakery shop in my former neighborhood, was a victim of the bad functioning of their accountant who was late in submitting the income statement to the tax authorities, through which they got fined severely.  

The fine was (made up) so high that they started failing the payment of other important bills related to the social security who also began to fine them in merciless ways.  Their most important priority became to keep selling bread and to keep the shop open.  They kept on spending money on the ingredients rather than on paying the bills.

 

The case went to the Brussels commercial tribunal where the curator had seized the bakery.  The family who was running the bakery was obliged to buy their shop back from the curator for an amount around 30 000 euro.   

The problems occurred around 2008 and in 2013 they were still paying off the fine, every time with the threat of a seizure if they didn’t pay on time. 

They were actually paying the cost of three bakery shops while owning none,

  • There is the one which the curator has taken over on paper, for which they pay the fine 
  • There is the physcial property which they took over from someone else, for which they pay off the bank credit
  • There is the bakery operation which they need to run on a daily basis, for paying the two other virtual bakeries. 

cake-486420_1280_editedFor keeping the shop open they need to buy the basic materials such as, flower, milk, eggs, sugar, oils, butters, chocolate, and fruits, for instance, for which they bought machines, like a brand new oven.  They pay workers, and the maintenance of the machines and the cooling house where they store the fruits, such as the very delicate strawberries, and a stock of pastries. 

 

Full Story on Transforming Dims Bakery

 

My conclusion was that the whole of Belgium was making money from this bakery except the Dimah family.  It pushed the youngest daughter in the family who was employed in the shop, to find a job somewhere else.   In this way she could apply for unemployment benefits, when out of work.   At the family bakery, she was simply not getting paid, and this while her parents took her out of school a few years earlier, for helping her brother in the business .

They were working for paying everybody  

That is what I analyzed from a financial viewpoint.  The family in question didn’t develop a technical financial view of the business in this way by themselves, and this is what we need to change in the education system. 

We need more financial thinkers !

They didn’t even suspect the financial conspiracy to bankrupt them, while they were supporting a growing number of bakeries on paper.  

Worse than this : they were actually accepting this situation as a way of life in this country, like many Moroccan families in Belgium who are sinking in debts.  

If they close the shop, they would still have to finish paying off the two shops on paper.  Selling the shop is also a problem, because nobody is going pay the price of three shops while getting only one.

They have no choice but to accept the slaveryWhat makes the bakery accept giving their money away to the Belgian State and to the bank (which is the same in this country) is that they were using the cashflow for paying emergencies, such as the sudden registered letters demanding an immediate payment, particularly those from bailiff Dirk Duflou, who had a violent argument with the baker.  “Next time when you step in my bakery I will do something to you”, the angry young man shouted to him.

As they delay the payment of one thing to pay off something else,  they resort to paying with the cashflow the delivery to their door of the basic materials, which is also wrong.  This is something which the banks should pay for the business, until the business repays the bank.

With the kind of debts that they accumulated with the late payment of the bills, with the bailiffs, the lawyers and everything which has nothing to do with the bakery, the bank will tell them “NO“, all the more that the curator has already seized everything which is interesting for the banks.    

That is how doing business in Belgium is like

 

Full Story on Transforming Dims Bakery

 

I was glad that the mother of the Dimah house spoke to me honestly about the true situation of the bakery.  She also demanded that I don’t tell it on, as it will make the baker look bad.  She was right that they are making her bakery look like he is a very bad one, indeed by creating additional costs unrelated to the talents of the baker.  I am also being made look very bad because I also function with too many restrictions to cope with on one single day.   However, not talking about it is not going to make the bakery look better.  This is not how you solve an investment problem. 

We need to teach our people to talk about their financial difficulties unashamed, instead of being afraid to be laughed at, especially when it is not their fault.  We need to unlearn the pride of hiding a financial problem.  That is one reform of the education system to implement by His Excellency Mohamed Hassad, to whom I sent a letter about the multidimensional investment portfolio.

 

We need to work on attitudes.  We have an awful lot of work when it comes to the attitude of the Moroccan people.  My upcoming letter to the Istiqlal Party is also about attitude.  That letter will be about the bad attitude of André Azoulay in a leadership position, causing the subordinates to follow his example.
I was too revolted by the bad financial situation occurring to very good people that I couldn’t stay quiet about this.  The situation comes from very bad people with a very good financial situation, such as His Excellency André Azoulay,

How come that the Belgian bakeries are more successful than the Moroccan bakeries ?  How come that they have nicer and warmer shops with employees who wear fashionable aprons with the name of the shop and with colors that match the decoration of the shop ?  How come that they have nicer paper bags for packaging the bread, with the name of the baker printed on it ?  They have nicer boxes for packaging the tarts and for transforming the cakes into irresistible gifts.  Why ? 

The Dimah bakery uses paper bags with publicity for hart association, for eating more pro-corn bread, for the cancer-research, for the animal protection, and for making gifts for the handicapped people.  Buying boxes for them is a challenge especially for the very big cakes like the wedding cakes.  The baker himself does deliveries on foot,

How come that the Belgian bakeries can close for going on vacation during at least three weeks, while the Dimah family can’t escape not even for a few days ?  

Where do the Belgian bakers find the money

to employ more than one worker ?

It doesn’t look like they have to buy their

shops back from the curator, does it ?  

 

The wife of the baker told me about her salary.  “They pay me, I take it out of the bank and I put it back in the cash flow”.  Employing her costs per month around 1500 Euro to the social security (money for the Belgian State).   More costs are added when defaulting on payments to the social security or when paying late.  This would trigger the same problem like the one they had because of an accountant who failed to send their tax declaration on time to the tax authorities,  Not declaring her employment would lead to the shutdown of the shop by Justice.   

How come that a Belgian baker doesn’t have all these threats ? 
They don’t have to employ anyone illegally, to fear control.   Or do they  ?

They are supported by the banks, who pay the social security and the salaries in advance to the Belgian State.  They don’t get checked, even if they employ illegal migrants, because they pay on time.    It’s when you fail to pay something in this country, that you attract the attention of highly interested people from the public service, like the ex-Mayor of Zaventem. 

 

The Moroccan bakers simply don’t know that the bank provides this service to the enterprises, so they honestly pay what they can afford to pay to the worker, or they resort to employing students and interns,

I don’t have the impression that the Belgian bakers worry about paying back the banks.  Living on credit is the lifestyle in this country.  

They are not afraid to use credits for masking the problems.  It concerns credits which some never have to pay back, while others prefer to hang themselves, when they are asked to pay it all back. 

In this country you don’t go to jail for unpaid debts and for causing a bankruptcy.  The accountant who didn’t submit the tax paper on time, and who triggered the legal problems for the baker to the extent that they technically lost their shop, while allowed to keep it running, deserves a big fine, but there is no financial Justice system in this country.  They don’t do financial investigations here. 
We need to make sure we develop a strong  financial court system in our countries.

 

Full Story on Transforming Dims Bakery

 

cookie-1832199_1280Although I would prefer to suggest to the Dimah baker to leave Belgium altogether and to start a bakery in Morocco, I advised them to sack the accountant and to increase their income, perhaps with one simple thing : to become an importer of cookies in attractive tins and to distribute that to the other bakeries.  The idea is to work out a few themes that are represented by the cookies and the tins and we can work together with China, where they package cookies in tins for ages.  I also thought of a mobile bakery shop, as a second shop, and of e-commerce.       

 

For this, I sent an e-mail to the Club of Oriental Investors about the financial strain through which Dims Bakery was going and about a business idea to pull up the bakery1000021709_mainThe e-mail must have landed on the desk of the ex-mayor of Zaventem Francis Vermeiren.  A visit of the ex-mayor Vermeiren to the bakery was the principle clue that my e-mails were forwarded to the same person who copies everything I do.   It is somebody in Morocco, given that shortly afterwards, I found the koffiekoek (typical Belgian rolls-  being produced in Morocco, as well as trucks and helicopters for emergency health care in remote areas in Morocco, as that was easier to copy than the mobile bakery.  Morocco committed millions of public funds to implementation of mobile health care services.

truck-520x390

Of course I suspected His Excellency André Azoulay who takes any opportunity for drying up the Moroccan public funds, while leaving our people to cripple.  He too is behind the crippling of the Dimah bakery through the ex-mayor, who would quietly make sure that no customers go there (who knows!), and through the Bailiff Dirk Duflou, who seems to participate in scaring the baker with seizure at least once every year. He is the same Bailiff who managed the eviction from my apartment. They are all part of one mafia which stiffles the competition from the foreigners in Belgium, from all possible sides.

This is financial terrorism

The reason why this story of the Dimah bakery is important, is because it highlight the link with the mafia of the strawberries in Morocco and that the ex-mayor of Zaventem has been playing a much bigger role for the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce in Casablanca, for His Excellency Azoulay and for his boss Lucien Leuwenkroon.  Both men and the ex-Mayor may have played a role in the Brussels Airport attacks, but the link between the men is much clearer in the strawberries that grow on stolen farmlands in Morocco, and in the illicite imports in Belgium of produce from Morocco, like the red and the blue fruits, the walnuts, the olives and olive oil,

For learning more about this link through the strawberries, may I invite you to read the letter to His Excellency Minister Aziz Akhanouch, the Moroccan Minister of Agriculture. The strawberries are likely shipped by plane to Zaventem.

In the letter to Minister Akhanouch I mentioned that I learned from others about the Chief of Police in Zaventem owning a farm in Morocco, and spending more time there while apparently he continued getting paid a salary as a police man in Zaventem.  In Belgium the Mayor is the boss of the police. That is how I see a link between the farmland the the ex-mayor of Zaventem.

The link between the ex-mayor of Zaventem and Immo Leuwenkroon is also the farmland.  The link between Lucien Leuwenkroon and the farmland are people like my mother, though this needs to be confirmed,

 

What will confirm this is the false papers, the human traffic and the illegal migration :

The ex-Mayor of Zaventem must be held responsible for the human traffic and the illegal employment of migrants on his territory, such as the employment of masses of female students from Thailand in the NH Hoteles in Diegem (Zaventem), who were working more than 14 hours a day,  6 days a week for only 200 Euro per month. This is a severe violation against the social security.

It was called “Internship” with the Erasmus program.  The foreign students were sent one day per week to class at Ceria-Coovi in Anderlecht.  A cross-analysis is necessary between what is known about these students at the Belgian Ministry of Foreign Affairs and what is known about the same students at the municipality of Zaventem, where they were housed,  If there are mismatches, then there must be something else going on in the municipality of Zaventem which nobody discovered for so far. I do not exclude that they travel with false papers.

You know what happens with the curious cat ? 

cat-3003434_640

It gets trapped !

Unlike the NH Hoteles should be investigated by the social security, unlike the Sofitel Hotel chain in Europe should be investigated in the same way, for detecting social fraud. André Azoulay is the owner of the Sofitel Hotel Chain. They could be employing undocumented migrant workers, just like at NH Hotel Group in Belgium.  It is probably the same.

 

Full Story on Transforming Dims Bakery

my signature

Naima Mouali
Président des Chambres Unies et Consultant Innovation
Fondateur de Anaccell Corporation
e-mail: unitedchambers@firemail.de
Téléphone: + 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Related story

It Takes a Biscuit Tin to Solve Terrorism

wp-1473448055650

Lucien Leuwenkroon est l’Orchestrateur, et André Azoulay est son pupitre

symphony-orchestra-183611_640_edited_edited

For English click here

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Roi du Maroc
Président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
3, Rue Arrissani, Hassan
B.P:4253, Rabat, Maroc

 

Roi Mohammed VI

En référant à ma lettre d’hier concernant Kroon Diamonds, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint tout ce que j’ai appris ces jours-ci sur Monsieur Lucien Leuwenkroon, le Président de la Chambre de Commerce Belgique Luxembourg au Maroc.  

Il aurait séjourné en Irlande du Nord pendant l’époque des troubles (de 1968 – 1999). Il aurait financé l’armement de tous les belligérants.  Veuillez prendre en considération dans cette histoire un banquier ou diplomat d’origine Luxembourgeoise avec des fonds en francs belges qui aurait trouvé la mort en Irlande du Nord.

J’ai soumis le dossier pour vérification auprès du Ministère des Affaires Intérieures de Belgique.   Mais, c’est avec certitude que je peux indiquer que c’est lui l’orchestrateur dans The Godfather of Morocco, vu son contact avec les entreprises et les banques.

Quant à Son Excellence André Azoulay, il n’est pas innocent, parce que c’est le pupitre de l’orchestrateur, et trois homosexuels ont déclaré qu’il leur aurait transmis le virus du VIH

J’ai des doutes qu’il serait Juif, toutefois avant de juger Son Excellence André Azoulay, il faut d’abord examiner pourquoi il a accepter les instructions venant de M. Lucien Leuwenkroon, selon les témoins.  J’ai notamment détecté un élément très grave en relation avec l’antisémitisme dans le chef de Monsieur Lucien Leuwenkroon et ses consorts soi-disant nord-irlandais auxquels je vous prie, Majesté d’être très attentifs et compréhensifs.  

 

slave-2614959_1920_editedEn ce qui concerne le Maroc, j’ai demandé auprès de notre Premier Ministre Son Excellence Saadedine Elothmani et Son Excellence Habib El Malki, le Président du Parlement Marocaine un audit sur les formalités d’établir une chambre de commerce au Maroc pour La Chambre de Commerce Belgique Luxembourg Maroc à Casablanca (CCBLM), qui après mon examens me semble illégitime.  

 

En ce qui concerne la Belgique, je demande un audit de toutes l’entreprise Service Plus Lavazza dont il n’existe pas de bilans séparés pour les nombreuses somptueuses boutiques, une situation semblable aux 13 NH Hotels en Belgique, et donc elle ne paierait pas d’impôts ou de pensions.

Ce sont des entreprises sans papiers, tout comme les personnes sans papiers auxquels les criminels vendent des papiers falsifiés, un sujet sur lequel je reviens dans mon rapport.   La CCBLM pourrait être une plateforme de vente clandestine.

J”ai mentionné son nom dans une lettre aux Majestés le Roi et la Reine de Belgique du 7 février 2018, concernant NH Belgium CVBA, une coopératives d’hotels à Diegem (une commune qui fait parti de Zaventem).  NH Belgium paye des dividendes mais ils ne payent pas les pensions

 

J’ai également l’honneur de partager avec vous mes courriers au Premier Ministre Britannique, Son Excellence  Madame Theresa May concernant les entreprises d’audit de renom qui auraient fermé les yeux surtout si NH Belgium a pris des prêts auprès de Lehman Brothers Bankhaus en 1998, et à Son Excellence la Chancelière Angela Merkel pour l’avertir d’une possible bulle spéculative sur les bourses allemandes.  

J’ai également informé l’entreprise en question NH Hotel Group SA à Madrid par une lettre à Son Excellence Ramon Aragonés Marín. Pour accentuer notre amitié avec l’Espagne je prépare une stratégie pour Ses Majestés le Roi Felipe VI et la Reine Letizia.

 

Enfin, permettez-moi Votre Majesté de partager aussi mon courrier au patron de la Deutsche Börse, Son Excellence Theodor Weimer, pour travailler ensemble sur des nouveaux marchés financiers, comme le cas NH Hoteles et NH Hotel Group m’a inspiré de faire cette suggestion.  

Je ne pouvais pas effectuer d’envoi sans penser à notre bourse à Casablanca.  J’ai adressé un mot à Son Excellence Hamid Tawfiki le Président du Conseil de la Bourse de Casablanca et à Son Excellence Karim HAJJI le Directeur Général, en copie.

 

Je vous prie, Votre Majesté de lire ma lettre électronique ci-joint avec plus de détails sur le passé de M Lucien Leuwenkroon en Irlande du Nord.

Ce serait lui qui était derrière madame Colette Dongmo, l’hotesse de l’air.  Je le soupçonne de m’avoir insulté par téléphone en janvier 2013 et par le piratage de mon compte Twitter l’été dernier.   

J’exige 170 millions de dollars américains pour m’avoir appelé une pute et une salope.

Je continuerai à ajouter des éléments à ce dossier qui est lié à celui pour l’Honorable Procureur du Roi Christian de Valkeneer.

 

Je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutation respectueuses.

Merci.   Shokran wa salam fi rahmatu Allah wa ta’ala wa wa barakatu.

my signature

Naima Mouali
Président des Chambres Unies et Consultant Innovation
Fondateur de Anaccell Corporation
e-mail: unitedchambers@firemail.de
Téléphone: + 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

 

Sommes Nous Tous Piégés ?

Trapped_edited_edited

For English click here

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Roi du Maroc
Président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
3, Rue Arrissani, Hassan
B.P:4253, Rabat, Maroc

 

Roi Mohammed VI

J’ai préparé la présente en anglais dans Letters2kingm6, et j’ai l’honneur de traduire pour nos amis francophones :

 

For English click here

 

C’est un honneur pour moi de vous faire part de ma lettre d’hier à Son Excellence Naftali Bennett, le Ministre de l’Education de l’Etat Hébreu, au sujet de l’éducation des enfants juifs et arabes pour aborder l’enseignement économique par une recherche économique des deux Grandes Guerres Mondiale du siècle dernier, ensemble et de la construire de nouveaux villages pour y vivre ensemble.  

Veuillez trouver mon briefing à Son Excellence le Président des Etats-Unis, pour construire ensemble des tours là où tant de sang est versé, et pour se transformer en une véritable Jérusalem, où tout le peuple vit et travaille joyeusement ensemble.  Nous devons essayer ceci, alors que rien d’autre n’a fonctionné.

Pourquoi est-il si courant d’entendre dire que “les Juifs qui gouvernent notre monde” lorsqu’il s’agit de finances ?  

Si c’est vrai pourquoi je trouve des indications que la Banque nationale de Belgique, régit les gouvernements comme le FMI, la IBRD, la Commission européenne, la Banque centrale européenne (via FMI), la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, le PNUD et l’ensemble des sous-organisations des Nations Unies ?

Voir la collection des extraits 

For English click here

 

Je suis étonnée des sommes ridicules d’environ 21 000 euros que le gouvernement de Belgique autorise à la Commission européenne pour la mise en œuvre de programmes mondiaux.  

Pourquoi je trouve que le gouvernement belge détermine les montants que l’Union européenne doit verser aux Nations Unies ?

Je viens de trouver un remboursement de la banque Inter-Américaine du développement soi-disant au gouvernement de Belgique. 

Veuillez voir la collection des extraits sur cette page 
Votre Majesté, bien que je soupçonne l’existence de très grandes sociétés fictives en Belgique comme la Banque mondiale qui partage étrangement les locaux de la Deutsche Bank sur l’avenue Marnix 17, à 1000 Bruxelles, je suis aussi venu sur les traces de plus petites sociétés financières comme Leemans Groep, qui offre des prêts pour la construction de logements en dehors de la Belgique, comme au Maroc.

 

For English click here

 

Dans Leemans Groep il y a des investisseurs silencieux qui apportent des capitaux. Compte tenu de l’absence d’intérêts dans les fonds de roulement de leur entreprise, l’origine de leur capital et l’identité des investisseurs devraient être remises en question.

Je soupçonne définitivement M. François Leemans, au sujet duquel vous trouverez une liste de crimes, que j’ai envoyée à la Cour pénale internationale de La Haye.

Kroon diamondsJe voulais juste m’assurer que M. Lucien Leuwenkroon, le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise et les budgets du gouvernement marocain ne sont pas impliqués dans ce qui me semble être l’un des scandales financiers les plus sales du siècle.

Je sais qu’il est le fondateur de Kroon Diamonds à Anvers (voir extrait pour votre information).

 

 

 

monument-2501317_1280_editedC’est pourquoi j’ai demandé la fermeture provisoire  de la Chambre de Commerce Belgique Luxembourg à Casablanca

Pourriez-vous garantir, Votre Majesté, une très haute résistance contre l’antisémitisme dans l’ensemble de la région Arabe MENA, par l’éducation de nos enfants ?   

Merci.   Shokran wa salam fi rahmatu Allah wa ta’ala wa wa barakatu.

my signature

Naima Mouali
Président des Chambres Unies et Consultant Innovation
Fondateur de Anaccell Corporation
e-mail: unitedchambers@firemail.de
Téléphone: + 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Related Story

LUCIEN LEUWENKROON EST L’ORCHESTRATEUR, ET ANDRÉ AZOULAY EST SON PUPITRE

symphony-orchestra-183611_640_edited_edited

Catering With the Fist, The Sodexo vs Aramark Case

cantaloupe-carving-1589340_1280

 

I lost a contract to teach young Belgian chefs how to cut fruits and vegetables, an oriental culinary art that I believe has a big future, with influences of other culinary cultures in the world.  That is what I thinking when I discovered the artful cut first in the best Thai restaurants in Brussels which are ‘Les Larmes du Tigre” and the highly prestigious “Sukhothai”, which is in the neighborhood of the European Union institutions.   The way they present dishes is godly, just like in Paradise.

carrotYou just can’t believe how they transform a silly carrot into a crown jewel.  “Is this real or is this plastic ? Is this edible”, I asked the first time, when a friend made me discover “Les Larmes du Tigre”.  The friend thought that they were not edible and that they reuse the crafted vegetable for decorating another plate, but I refused to believe that.   What if they re-used it four of five times before you eat it ?

 

carved-golden-honeydew-2892615_1920I discovered how they do it in a Temple in Waterloo, how simple housewives were producing one piece of art after another, by cutting in the fibre without breaking any of it, and without a plan.  These were mostly women who came through the network of human traffic which starts in the sex tourism in their country of origin and it continues in Belgium where they are used by the Belgian husbands as slaves in the kitchen and in the bed, of course, while they are capable of carving colorful poetry with the simple vegetables. The five star hotels will definitely be looking for someone with the talent to dress up the buffet table in amazing ways.

I decided to reinvent the carving and to influence the international cuisine with this art, which also needs enrichment from the outside.   Download the program here.

Workshops Thai Barbecue

I wanted to hire Moodang a Thai student as a teacher and develop a training program for the youth at risk to become chefs with an exceptional skill and with other skills of added value to help them land a job and to grow.  I wanted to have the Thai artists try their art on other textures so that together we could earn a lot of money in a short time.  Moodang as a student would be able to cover the costs of her university studies.   She was highly qualified by the most prestigious hotel brands in the world such as the Oriental Hotel and Hilton. 

OHAP Apprentice Ship_edited

Hilton

The slavery at NH Hotel Brussels Airport was gradually destroying the investments of these big brands, simply by shipping students who will eventually learn nothing, the students will be showing to Leo on how the other hotels are doing everything, or the student might end in the prostitution, just like at UCL Saint Luc University Hospital.

 

Download the full file

 

We I almost got a contract with Aramark to work at NATO in Brussels, where we succeeded our first meeting and the demonstration of the cutting roses out of potatoes, which made the trainees, the chef and his manager speechless.  

aramark Bernard Claus_editedkoen flamze

Given that we were using a familiar vegetable like potatoes and not a strange fruit that the chefs in Belgium are not used to, one of the young trainees asked if he could have one piece. Moodang gave him one. He took it, and rushed to the kitchen and he threw into the fryer.  He came back to show to us what he made. He gave color to the rose which became a golden flower.

rosengarten-bad-kissingen-1785300_640

Then the manager asked if he could have it, to show it to the procurement director.  He came back proud, with the sense that his team will likely see their Aramark contracts renewed with this brilliant idea, which will help keep the young men coming to work every day.   

The kitchen staff feel they are learning new things and getting rare skills with which they will continue to win contracts for a long time, and this is what we want.  Working in the kitchen of a big company or a hotel will never be as boring as it used to be, with the freedom to create and experiment.

 

The Account Manger of Aramark to NATO, Mr Bernard Claus had begun preparing his offer to NATO on that basis, with which he almost beat the competition…. If the idea hadn’t been stolen.  The idea was so successful that through a few jealous people at the Thai Cultural Center – I think – the mafia found out that I was preparing a training program and partnership with Aramark at NATO (annex_20A , 20B , 20C).   it was like I was preparing a bomb.

I had the impression that one Thai embassy staff member was involved in this and a few Belgian husbands  who suddenly wanted to have this job for their wives.  I say “suddenly”, because these women were here many years before I discovered the Thai Cultural Center itself.   It is through this channel that  the idea arrived at Sodexo, a competitor or Aramark.

 

Sodexo made sure that Aramark and me were beaten out of Nato, so that they could enter and cater food to the NATO officials with the carving of fruit and vegetables.  Instead of passing on the art to others and to feed it with new ideas, they hired two Thai women (who came to the Temple), to cut the fruits and vegetables the whole day, like in a sweatshop.  

While I was working on our offer with Aramark, I learned that the manager at Aramark, Mr Bernard Claus  who wanted to work with us had been fired. I also learned that the contract with NATO for Aramark was terminated.  In the meantime, Sodexo opened a branch in Morocco and not the Aurum Helix Group.

 

It felt like I was fired too.  Not for incompetence – as they like to think of us like this – but for selling a competence that they are unwilling to value.  It’s a competence that can’t be tied to any loans from the World Bank because otherwise you will recognize Thailand as a highly skilled nation who sends experts to Europe.   It doesn’t match the statistics that the World Bank wants to apply on Thailand. There is no question of Thailand giving any classes to Belgium. Thailand is a supplier of easy women for Belgium.   Morocco is a supplier of hashish, of cleaners and if nothing changes fast then Morocco as well will be labeled as a major supplier of male and female harlots.

 

Around that period, Sodexo got established in Morocco before I could think of taking Aramark with me to Morocco.   I am planning to fight this case through the United States, even if it concerns simple potatoes and carrots.

This move of Sodexo to Morocco, leads me to suspect the highly violent competition in which the people with the good intention are beaten out with the fist simply because they can define and organize a service for making earnings, is Mr Lucien Leuwenkroon, the President of the Belgium Luxembourg Chamber of Commerce in Morocco.  The Sodexo branch in Morocco is a proof of this.

 

I was not aware of the human traffic in that time, but there must be infiltrators of the mafia in the temple.   I have met quite a number of European visitors to the temple who strangely enough also loved going to Marrakesh or who have links with Morocco, like a young French-British couple of which I don’t know the name and a french woman who was born in Fez and whose daughter lives in Thailand with her Thai husband.  Just the unfriendliness with which they were treating me tells that they are linked to Mr Lucien Leuwenkroon who is keeping up a secret slavery system.

 

invoice Beatrice de WildeThe person who tried to bug me most on the Aramark plan is Miss Beatrice De Wilde of Beauté et Bien-être, a beauty salon which was successful in attracting young Moroccan women with the sugaring, a highly efficient oriental hair removal technique, which slows the re-growth, which makes it more silky and easy to remove, and which makes that the re-gowth feels like satin, and not so rough like the unshaven beard of a man.  Above all it is the cheapest hair removal system existing, also with a big future ahead provided that some clinical improvements are made to the substance to avoid possible blemish to the skin. It was the thing which attracted me to the beauty salon, which turns out a hidden agency for the human traffic of precisely the Moroccan women.

 

YE alingiMiss De Wilde attended a training session on how to carve fruits how to organize a table setting, and the different ways for folding the serviette.  I knew that she was there to take it all down on instruction of Mr Lucien Leuwenkroon who might share the proceeds from the possible human traffic, through a company in Luxembourg with Mr Joseph Ghyssens, the companion of Miss De Wilde.  

Mr Joseph Ghyssens is an engineer in nucléar energy with Electrabel-Suez des Eaux, and he often travelled to Germany, to Angola and to the Congo.  He is the man who stole the group-purchasing of electricity and who ran off with it to someone. I can comfortably say that he discussed it with Mr Lucien Leuwenkroon, who possibly arranged for Mr Philippe Adwent, a Member of the European Parliament, to get killed with his entire family in an car accident in Poland, in 2005.  

This accident happened in the period when there was question of funding this project in Morocco.   Just mentioning doing something good for Morocco or for the Moroccan people could cost your life. That is how strong the Belgian economy depends on the slavery in Morocco, for getting rich.  Please read more in the Godfather of Morocco.  

The full analysis of the group purchasing of electricity is in a dossier named “Who said that the group purchasing of electricity can be done ?”

 

They even resorted to sending a business organization named Weekendesk to hear me out, and to force more solutions out of me.  I have beaten them out of the temple, after getting hold of some paperwork from them.  Why would I work with nasty people who were not happy with doing the cooking demonstrations inside the temple, because not only they didn’t like the place, they were also utterly hateful of the Buddhist Monks and they had contempt for the Thai women.  They want me to choose for them, and like them because they are white Belgians and they feel better or greater ? BARRA !  

It is also noteworthy that I met Mr Daniel Renson in that period, in March 2005.  That was in a period when I disconnected with Beauté et Bien-être and with Weekendesk. 

They began to increase the pressure on me through the regional employment office named VDAB.   When all the elements taken together, you can see how the whole Belgian system in absolute, including the neighbors, the electricity board, the dentist, the pharmacist and the workers in the civil service were all contributing to the creation of big disadvantages for my life, because the profound belief here in Belgium is that they fare much better if you are bankrupt.

The mafia in Morocco must have used our plan for generating similar programs involving the demonstration of culinary art, creative and interactive cooking, and teaching new techniques.  Examples are Masterchef, like Thai Barbecue and Prodigy Food & Design with Aramark (2004-2005) who became Cuisiner avec le Chefs at Weekendesk/Bongo, and then Masterchef with all the TVs in the world.  There is also a Lavazza version: Lavazza Coffee Shop Design.

Mr Lucien Leuwenkroon copied me well on all levels here is a table with all the comparisons.

comparison Lavazza AHG

Whether for carving, or sugaring, or henna, or tapestry, or sewing sumptuous caftans, cooking couscous, tiles, or brewing espresso, any skill typical for a country or a civilization, I recommend to protect the technique with certification programs, just like Microsoft has Microsoft Certified Professionals Training Programs, and to have them recognized by the United Nations Alliance of the Civilizations (UNAOC) and United Nations Education Scientific and Cultural Organization   

That would be the answer to the incessant dispute around who will get the job and who has the right to produce earnings with a skill.  

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer